Institute of Life Science 1 internal Atrium view up
Dr Libby Ellins

Dr Libby Ellins

Uwch-wyddonydd Fasgwlaidd / Rheolwr Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Ellins yn wyddonydd fasgwlar ac mae ganddi ddiddordeb mewn deall datblygiad clefyd cardiofasgwlar drwy ddefnyddio dulliau anymyrrol ar gyfer asesu strwythur a swyddogaeth fasgwlar. Yn ychwanegol, mae ganddi ddiddordeb hefyd yn y rhyngweithio rhwng datblygiad a chanlyniadau iechyd meddwl a chlefyd cardiofasgwlar ac mae’n archwilio’r cysylltiadau hyn drwy fanc data SAIL.  

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau anymyrrol o asesu strwythur a swyddogaeth fasgwlar
  • Clefyd cardiofasgwlar ac iechyd meddwl