Dr Claire O'Neill

Dr Claire O'Neill

Uwch-gymrawd Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr O’Neill yn Uwch Swyddog Ymchwil yn yr Athrofa Gwyddor Bywyd 2. Mae Claire yn Rheolwr Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil De Orllewin Cymru, a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Claire wedi gweithio mewn rolau ymchwil amrywiol, ac mae ganddi 15 mlynedd a mwy o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol mewn ymchwil a threialon gwasanaethau iechyd. Mae diddordebau ymchwil Claire yn cynnwys treialon a’r defnydd o ddata ansoddol. Ar hyn o bryd, mae Claire yn cyfrannu at brosiectau ymchwil amrywiol yn y meysydd hyn.

Mae Claire yn rhan o’r gwaith o oruchwylio myfyrwyr. Mae Claire yn aelod o Gyd-bwyllgor Ymchwil Gwyddonol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd hefyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Treialon
  • Dulliau Ansoddol