ILS2
Dr Gail Holland

Dr Gail Holland

Arweinydd Gweithrediadau- Uned Dreialon Abertawe, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606225

Cyfeiriad ebost

211
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dr Holland yw rheolwr Uned Dreialon Abertawe yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae Gail wedi gweithio ar ystod eang o brosiectau masnachol ac anfasnachol yn ymwneud â gwirfoddolwyr iach a chleifion mewn amrywiaeth o swyddi llywodraethu ac ymchwil glinigol. Ar hyn o bryd, mae hi'n goruchwylio agweddau sicrhau ansawdd a rheoleiddiol Uned Dreialon Abertawe.

Mae Gail yn meddu ar PhD mewn Microbioleg Foleciwlaidd ac MSc mewn Ffarmacoleg Glinigol ac ar hyn o bryd mae'n aelod arbenigol o Bwyllgor Moeseg Ymchwil 6 GIG Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Sicrhau Ansawdd
  • Materion rheoleiddiol
  • Treialon clinigol
  • Dyfeisiau meddygol
  • Moeseg ymchwil