ILS2
Dr Julie Peconi

Dr Julie Peconi

Uwch-swyddog Ymchwil, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606226

Cyfeiriad ebost

203
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Julie yn Uwch Swyddog Ymchwil yn Uned Treialon Abertawe. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad mewn rheoli prosiectau, treialu a data ar draws ystod o bynciau gan gynnwys gofal brys, mynediad i ofal iechyd, dementia a’r croen.

Hi yw Prif Ymchwilydd Sunproofed, astudiaeth gwmpasu dulliau cymysg o ddiogelwch yn yr haul mewn ysgolion cynradd yng Nghymru.

Yn frodor o Ganada, derbyniodd Julie ei Baglor mewn Masnach (Anrhydedd) o Brifysgol Queen's yn Kingston, Ontario yn 2000. Enillodd ei PhD o Brifysgol Abertawe yn 2014, gan archwilio materion yn ymwneud â'r galw am ofal iechyd dros y ffôn, a chanlyniadau'r gofal hwnnw, gan y rhai sy'n byw mewn ardal o amddifadedd.

Mae gan Julie ddiddordeb brwd mewn croen ac iechyd croen ac mae’n wirfoddolwr gweithgar gyda Skin Care Cymru, elusen sy’n ceisio rhoi llais i’r rhai sy’n dioddef o gyflyrau croen yng Nghymru. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwr Prosiect Pachyonychia Congenita (PC) Ewrop.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
  • Astudiaethau Dulliau Cymysg
  • Treialu a Rheoli Data