Er mwyn dathlu pob agwedd ar fywyd campws fel rhan o’n Canmlwyddiant, estynnwyd gwahoddiad i fyfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr i enwebu lleoedd ar y campws sydd o bwys personol sylweddol iddynt.

O ymchwil a cherrig milltir allgyrsiol i atgofion bythgofiadwy gyda ffrindiau a meithrin perthnasoedd gydol oes, cawsom enwebiadau gwych sy’n creu tapestri cyfoethog o’ch atgofion o Brifysgol Abertawe.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cynigion buddugol isod, a’r cerrig milltir sydd wedi cael eu coffáu.

Ein Hatgof Yma

Atgofion gan ein cymuned staff, myfyrwyr a chyd-fyfyrwyr

Cerrig milltir o’n hanes

Darperir y deunydd a’r lluniau hanesyddol drwy garedigrwydd Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe.