Coronafeirws: y diweddaraf

Ydych chi’n cofio ble roeddech chi ar y campws pan benderfynoch chi ba lwybr gyrfa i’w ddilyn?

Gwrddoch chi â’ch partner ar y llawr dawnsio yn Nhŷ Fulton?

Byddem wrth ein boddau’n clywed am y lleoedd ar y campws sy’n diffinio Prifysgol Abertawe i chi.

Wrth i ni ddathlu pob agwedd ar fywyd y Brifysgol fel rhan o’n Canmlwyddiant, rydym yn gwahodd myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr i enwebu lleoedd ar y campws sydd ag arwyddocâd personol iddyn nhw. O gerrig milltir ymchwil a buddugoliaeth chwaraeon i feithrin cyfeillgarwch oes, eich Prifysgol chi yw Prifysgol Abertawe ac felly y bydd hi am byth.

Ein Hatgof Yma - Placiau Glas Tywyll

O’r cynigion sy’n cael eu cyflwyno, bydd yr enillwyr lwcus yn gweld Plac Glas Tywyll yn cael ei arddangos yn y safle maent wedi’i enwebu - yn debyg i’r placiau a welir yng nghanol y ddinas – gan drawsnewid ein campysau’n safleoedd hanes byw sy’n eiddo i’r gymuned.

I enwebu eich atgof, e-bostiwch marketing@abertawe.ac.uk i esbonio pam mae’r lle hwnnw’n bwysig i chi, erbyn dydd Gwener 4 Medi.

Sicrhewch eich bod yn enwi lleoliad ar Gampws y Bae neu Singleton sy’n gysylltiedig â’ch atgof yn eich cais.

I gael rhagor o wybodaeth am y lleoedd a enwebwyd gan aelodau cymuned Prifysgol Abertawe, cadwch lygad ar y dudalen hon.