Er mwyn dathlu pob agwedd ar fywyd campws fel rhan o’n Canmlwyddiant, estynnwyd gwahoddiad i fyfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr i enwebu lleoedd ar y campws sydd o bwys personol sylweddol iddynt.

O ymchwil a cherrig milltir allgyrsiol i atgofion bythgofiadwy gyda ffrindiau a meithrin perthnasoedd gydol oes, cawsom enwebiadau gwych sy’n creu tapestri cyfoethog o’ch atgofion o Brifysgol Abertawe.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cynigion buddugol isod, a’r cerrig milltir sydd wedi cael eu coffáu.

Navy Plaque saying 'Our Memory Here' in Welsh in front of the gold wave background

Atgofion gan ein cymuned staff, myfyrwyr a chyd-fyfyrwyr

Cerrig milltir o’n hanes

Darperir y deunydd a’r lluniau hanesyddol drwy garedigrwydd Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe.