Cyn-fyfyrwraig Prifysgol Abertawe ac aelod presennol o staff, Deirdre Magoris

A head and shoulders photo of Deirdre Magoris.

Atgof Deirdre

Ces i fy magu ar y ffin rhwng Caint a Sussex a des i i Brifysgol Abertawe ym mis Medi 1982, yn ystod Wythnos y Glas, a oedd yn ddigwyddiad llawer llai nag y mae erbyn hyn. Ymunais i â Chlwb Nofio a Pholo Dŵr y Brifysgol, ac oherwydd bod gen i gymhwyster addysgu nofio, ces i fy ngwahodd i ymuno â'r clwb nofio cysylltiedig yn Abertawe, sef Swansea Dolphins, ac addysgu ar sail wirfoddol.

Roeddwn i'n nofio ac yn chwarae polo dŵr yn gystadleuol i Glwb Nofio'r Brifysgol a Swansea Dolphins. Roedd clwb y Brifysgol yn cystadlu ym mhob cwr o'r DU, gan gynnwys cystadleuaeth cwrs byr ym Mhrifysgol Warwick a digwyddiad cwrs hir ym Mhrifysgol Lerpwl. Fel arfer, roedd digwyddiadau'r Dolphins yn fwy lleol, er i ni ymgymryd â theithiau cyfnewid â chlwb nofio Waterford Crystal yn Iwerddon.

Rwyf wedi meddwl yn aml iawn am yr holl flynyddoedd o'm bywyd a dreuliais i yn y pwll nofio hwn. I mi a llawer o'm ffrindiau a oedd yn fyfyrwyr, roedd ein bywydau'n cylchdroi o amgylch clorin. Gwnes i gwrdd â'm gŵr, Kevin, yn y pwll mewn sesiwn hyfforddiant ar y cyd rhwng y Brifysgol a'r Dolphins – rydyn ni wedi bod yn briod ers mwy na 30 o flynyddoedd ac mae gennym ddau blentyn, Jack a Lucy. Parhaodd ein plant ein perthynas â'r pwll, lle dysgodd y ddau ohonyn nhw sut i nofio gyda chymorth aelodau staff y ganolfan chwaraeon megis Roger Harvey (sydd wedi marw, gwaetha'r modd) a Brian Williamson, sydd i'w weld yng nghampfa'r Brifysgol o hyd.

Mae dod i Brifysgol Abertawe ac ymuno â'r ddau glwb wedi llywio fy mywyd. Roeddwn i'n ysgrifennydd Clwb Nofio a Pholo Dŵr Prifysgol Abertawe (1982-85) ac yn Ysgrifennydd yr Undeb Athletau (1983-84). Rwyf wedi gweithio mewn swyddi amrywiol i Brifysgol Abertawe ers 1996, gan gynnwys yn y Llyfrgell a'r Ysgol Feddygaeth, lle rwy’n gweithio ar hyn o bryd.

Pan fydda i’n clywed am Genhadaeth Ddinesig neu Drydedd Genhadaeth y Brifysgol, rwy'n meddwl am yr hyn roedden ni'n ei wneud yn ôl yn y 1980au. Sefydlwyd y Dolphins gan staff y Brifysgol, i'w plant yn y lle cyntaf, ond aeth y clwb ymlaen i groesawu myfyrwyr ac aelodau o'r gymuned leol a dod â ni at ein gilydd yn wir. Roedd bod yn rhan o Swansea Dolphins yn brofiad unigryw i mi a llawer o bobl eraill pan oedden ni'n fyfyrwyr, gan ein bod ni'n teimlo'n rhan o'r gymuned leol.

A group photo of the Swansea Dolphins on a club trip to the BUSC short course competition at the University of Warwick in the autumn of 1983.
Swansea University swimming pool
Dolphins green logo
Close up of the Dolphin's club logo - embroidered at Nash Sports in Sketty