Ers 2021 mae SAUM wedi curadu digwyddiadau arweinyddiaeth meddwl i drafod a chreu agendâu ymchwil ac effaith trawsddisgyblaethol
allweddol.

Bydd y digwyddiadau yn para 2-3 diwrnod, byddant yn cynnwys cyfranogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gwahoddedig (25-30 o
fynychwyr) a bydd ganddynt strategaeth glir ar gyfer cyfranogiad cynhwysol ac amrywiol; a darparu cyfleoedd i gynyddu cyfranogiad
trwy ddulliau digidol os yn briodol.

Digwyddiadau Gosod Agenda 2023/24

Digwyddiadau Gosod Agenda 2022/23

Digwyddiadau Gosod Agenda 2021/22