Ynglŷn â'r Cwrs

Mae'r BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Abertawe yn ffordd arloesol a hyblyg i unigolion ennill gradd mewn Peirianneg Meddalwedd a gweithio ar yr un pryd. Mae'r cwrs yn gyfyngedig i aelodau staff cwmnïau a sefydliadau rhanbarthol yn unig a chaiff ei addysgu ar gampws y Brifysgol ar ddydd Mercher, rhwng 1pm ac 8pm, drwy gydol y flwyddyn galendr lawn.

Cynlluniwyd y rhaglen gyda chymorth panel ymgynghorol o'r diwydiant er mwyn llenwi bylchau sgiliau yn y maes. Mae'n ymdrin ag ehangder llawn Peirianneg Meddalwedd, gan gyfuno addysgu academaidd traddodiadol â dysgu yn seiliedig ar waith. Mae 25% o'r asesu'n seiliedig ar roi gwybodaeth academaidd ar waith yn y gweithle.

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau dwy flynedd gyntaf y rhaglen yn cael cyfle i ennill gradd FdSc fel cymhwyster ymadael sydd, ynddo ei hun, wedi'i achredu dan y Fframwaith Prentisiaeth Uwch drwy Tech Partnership, Cyngor Sgiliau'r Sector TG.

Os ydych yn chwilio am gwrs Prifysgol sy'n berthnasol i'r sector TG, y gallwch ei gwblhau heb ymyrryd â’ch cyflogaeth, yna mae'r radd BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn yr Adran Gyfrifiadureg yn ddelfrydol. Bydd y rhaglen yn eich helpu chi drwy wella'ch gwybodaeth a'ch cyfleoedd gyrfa gan gynyddu llwyddiant eich cyflogwr hefyd.