Partner logos

Mae gennym gysylltiadau â phartneriaid diwydiannol mewn amrywiaeth o sectorau

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd a'n cyrhaeddiad byd-eang i ysgogi ffyniant economaidd ac i gyfoethogi economi'r rhanbarth, ac rydym yn ymfalchïo yn ein heffaith sylweddol, sy'n bosib oherwydd partneriaethau hirdymor rhwng y gymuned academaidd a diwydiant.

Rydym yn gwrando ar anghenion busnes ac rydym wedi datblygu cydweithrediadau strategol effeithiol sy'n fuddiol i'r naill ochr a’r llall ochr, gan helpu i:

  • oresgyn heriau diwydiant a darganfod cyfleoedd newydd
  • darparu mynediad i ddoniau ar gyfer diwydiant a sgiliau y bydd galw mawr amdanynt yn y dyfodol i'r myfyrwyr
  • darparu cyfleoedd masnachol megis canolfannau diwydiant blaenllaw wedi'u lleoli ar yr un safle.

 

Dyma rai enghreifftiau o'n partneriaethau:

Tata Steel

Tata Steel