Astudiwch radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yn yr Ysgol Reolaeth

Ydych chi eisiau rhoi hwb i’ch gyrfa?

Mae Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yr Ysgol Reolaeth, ar gyfer y rhai hynny sydd am gael effaith ar gymdeithas a mynd i’r afael â’r bwlch rhwng ymarfer a damcaniaeth sy’n gallu bodoli ym myd busnes.

Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth sydd eisoes gennych mewn cyd-destun byd-eang i oresgyn sefyllfaoedd heriol a dysgu sut i lywio arloesedd a newidiadau wrth gymhwyso damcaniaethau a fframweithiau perthnasol.

Mae gan y rhaglen hon ffocws cryf ar greu gwerth cynaliadwy, yn enwedig ym meysydd Rheoli Technoleg, Rheoli Gweithrediadau a Marchnata.

Lawrlwythwch ein Llyfryn MBA.

 

 

Pam bod Abertawe yn iawn i chi

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF)
Ar y brig yng nghyru (The Times and Sunday Times Canllaw Prifysgolion Da 2020)