Digwyddiad Lansio MBA

Yn 2020, sef canmlwyddiant y sefydliad, bydd yr Ysgol Reolaeth yn lansio rhaglen newydd:

Gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA)

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad swyddogol lansio’r MBA nos Fercher 5 Chwefror 2020 i’w gynnal yn Atriwm yr Ysgol Reolaeth o 6.30 y.p.

Bydd yn gyfle i ddysgu rhagor am y cwrs newydd sbon, rhwydweithio ag eraill a chlywed gan arweinwyr diwydiant a gwesteion mawr eu parch eraill.

Ceir rhagor o fanylion am yr MBA yma.

Astudiwch radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yn yr Ysgol Reolaeth

Ydych chi eisiau rhoi hwb i’ch gyrfa?

Mae Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yr Ysgol Reolaeth, ar gyfer y rhai hynny sydd am gael effaith ar gymdeithas a mynd i’r afael â’r bwlch rhwng ymarfer a damcaniaeth sy’n gallu bodoli ym myd busnes.

Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth sydd eisoes gennych mewn cyd-destun byd-eang i oresgyn sefyllfaoedd heriol a dysgu sut i lywio arloesedd a newidiadau wrth gymhwyso damcaniaethau a fframweithiau perthnasol.

Mae gan y rhaglen hon ffocws cryf ar greu gwerth cynaliadwy, yn enwedig ym meysydd Rheoli Technoleg, Rheoli Gweithrediadau a Marchnata.

Pam bod Abertawe yn iawn i chi

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF)
Ar y brig yng nghyru (The Times and Sunday Times Canllaw Prifysgolion Da 2020)