Coronafeirws: y diweddaraf

Astudiwch radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yn yr Ysgol Reolaeth

Ydych chi eisiau rhoi hwb i’ch gyrfa?

Mae Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yr Ysgol Reolaeth, ar gyfer y rhai hynny sydd am gael effaith ar gymdeithas a mynd i’r afael â’r bwlch rhwng ymarfer a damcaniaeth sy’n gallu bodoli ym myd busnes.

Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth sydd eisoes gennych mewn cyd-destun byd-eang i oresgyn sefyllfaoedd heriol a dysgu sut i lywio arloesedd a newidiadau wrth gymhwyso damcaniaethau a fframweithiau perthnasol.

Mae gan y rhaglen hon ffocws cryf ar greu gwerth cynaliadwy, yn enwedig ym meysydd Rheoli Technoleg, Rheoli Gweithrediadau a Marchnata.

Lawrlwythwch ein Llyfryn MBA.

Pam bod Abertawe yn iawn i chi

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF)
Ar y brig yng nghyru (The Times and Sunday Times Canllaw Prifysgolion Da 2020)