Astudiwch Gyda Ni

Os ydych chi am fod yr arweinydd busnes byd-eang nesaf, mae ein ystod eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn berffaith i chi.

Boed yn radd rheolaeth busnes cyffredinol neu un o’n llwybrau arbenigol, mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

Rydym ymysg y 30 Gorau yn y DU am Ragolygon Myfyrwyr (The Complete University Guide 2018) ac ymysg y 15 Uchaf (allan o 98) am fodlonrwydd  cyffredinol myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018).

Dysgwch fwy am ein graddau BSc mewn Rheoli Busnes

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

Clywch gan ein graddedigion