Astudiwch Gyda Ni

Os ydych chi am fod yr arweinydd busnes byd-eang nesaf, mae ein ystod eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn berffaith i chi.

Boed yn radd rheolaeth busnes cyffredinol neu un o’n llwybrau arbenigol, mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

PAM MAE PRIFYSGOL ABERTAWE I CHI

Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu
20 Uchaf Y DU (NSS 2021)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
20 uchaf yn y du rhagolygon gyrfa (Guardian University Guide 2022)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
Y 30 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2022)

Ein graddau

Dysgwch fwy am ein graddau BSc mewn Rheoli Busnes

prosbectws ôl-raddedig

Postgraduate Prospectus - WELSH

Clywch gan ein myfyrwyr

Clywch gan ein graddedigion