Astudiwch Gyda Ni

Os ydych chi am fod yr arweinydd busnes byd-eang nesaf, mae ein ystod eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn berffaith i chi.

Boed yn radd rheolaeth busnes cyffredinol neu un o’n llwybrau arbenigol, mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

Rydym ymysg y 30 Gorau yn y DU am Ragolygon Myfyrwyr (The Complete University Guide 2018) ac ymysg y 15 Uchaf (allan o 98) am fodlonrwydd  cyffredinol myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018).

Ein graddau

Cwrdd â'n graddedigion

Gwryw yn gwenu

"Roeddwn i’n Llysgennad Myfyrwyr trwy gydol fy ngradd, oedd yn apelio at gyflogwyr gan y dangosodd fy ngallu i ddysgu, addasu a chynrychioli sefydliad.

Ar ôl imi raddio yn 2016, derbyniais gynigion ar gyfer tair rôl o fewn cwmnïau Cyfrifwyr mawr. Derbyniais i swydd Dadansoddwr Treth yn Ernst a Young, sydd yn awr yn fy hyfforddi i ddysgu Swedeg a Norwyeg fel y gallaf weithio gyda’r prif swyddfeydd hynny.

Rhoddodd Prifysgol Abertawe y llwyfan, adnoddau a chymorth delfrydol i mi, i gyflawni fy nodau.”

- Leonard Savio, Rheoli Busnes (Cyllid)