Astudiwch Gyda Ni

Os ydych chi am fod yr arweinydd busnes byd-eang nesaf, mae ein ystod eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn berffaith i chi.

Boed yn radd rheolaeth busnes cyffredinol neu un o’n llwybrau arbenigol, mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

PAM MAE PRIFYSGOL ABERTAWE I CHI

30 uchaf yn y du rhagolygon gyrfa (Guardian University Guide 2020)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
15 uchaf y du boddhad myfyrwyr (NSS 2019)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
Y 30 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2020)
Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu

Ein graddau

Dysgwch fwy am ein graddau BSc mewn Rheoli Busnes

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

Clywch gan ein graddedigion