Ein hachredwyr proffesiynol

Cyfrifeg a Chyllid

ACCA CFA CIMA ICAEW

Rheoli Busnes

CIM

CIM: Mae Sefydliad Marchnata Siartredig y DU yn gorff proffesiynol sy'n cynnig hyfforddiant a chymwysterau mewn marchnata a phynciau perthnasol, gan ganolbwyntio ar farchnata a gwerthiannau busnes.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (Marchnata) Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
BSc Marchnata Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
MSc Marchnata Strategol Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
MSc Rheoli (Marchnata) Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli CMI FMLM DPP

Economeg

ACCA
ACCA accreditation logo

ACCA: Mae Cymdeithas y Cyfrifyddion Siartredig yn gorff rhyngwladol blaenllaw ar gyfer cyfrifyddion.  Mae cymhwyster gan y Gymdeithas yn profi i gyflogwyr eich bod yn hyfedr ym mhob agwedd ar fusnes.

CwrsManylion
BSc Economeg Hyd at 4 eithriad ar gyfer y Papur Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol*
BSc Economeg a Busnes Hyd at 2 eithriad ar gyfer y Papur Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol*
BSc Economeg a Chyllid Hyd at 4 eithriad ar gyfer y Papur Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli

NODER:

Ar gyfer nifer o broffesiynau, dim ond y cam cyntaf o'r broses cymhwyso'n llawn yw astudio cwrs achrededig.
Gallwch gysylltu â'r cyrff proffesiynol perthnasol i gael gwybod am y gofynion penodol eraill.