Ein hachredwyr proffesiynol

Cyfrifeg a Chyllid

ACCA CFA CIMA ICAEW

Rheoli Busnes

CMI

CMI: Y Sefydliad Rheoli Siartredig yw'r unig gorff siartredig proffesiynol yn y DU sydd â'r nod o hyrwyddo'r safonau uchaf o ragoriaeth mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (pob llwybr) Tystysgrif CMI Lefel 5*
*Yn amodol ar gwblhau a phasio MN-3000 Prosiect Blwyddyn Olaf. Mae angen i fyfyrwyr nad ydynt am optio i mewn i'r CMI dalu ffi fach i gofrestru ac ennill yr achrediad.
MSc Rheoli (pob llwybr) Tystysgrif CMI Lefel 7**
**Yn amodol ar gwblhau a phasio MN-M522 Strategaeth, MN-M013 Rheoli Marchnata. Mae angen i fyfyrwyr nad ydynt am optio i mewn i'r CMI dalu ffi fach i gofrestru ac ennill yr achrediad.CIM Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli FMLM DPP

Marchnata

CIM

CIM: Mae Sefydliad Marchnata Siartredig y DU yn gorff proffesiynol sy'n cynnig hyfforddiant a chymwysterau mewn marchnata a phynciau perthnasol, gan ganolbwyntio ar farchnata a gwerthiannau busnes.

Cwrs

Manylion

BSc Rheoli Busnes (Marchnata)

Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*

BSc Marchnata

Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*

MSc Marchnata Strategol

Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

Rheoli Adnoddau Dynol

CIPD
Logo Gradd Achrededig y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD)

CIPD: Y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad yw corff proffesiynol mwyaf Ewrop ar gyfer adnoddau dynol a datblygiad pobl, gan bennu safonau cadarn, datblygu galluoedd a chysylltu cymuned fyd-eang o weithwyr proffesiynol ym maes adnoddau dynol a phobl.  

Cwrs

Manylion

MSc/ PGDip Rheoli Adnoddau Dynol

Rhaglen radd Achrededig y CIPD – Ar ôl cofrestru, bydd myfyrwyr yn gymwys i ymuno â'r CIPD fel aelod myfyriwr am ffi fach iawn.

NODER:

Ar gyfer nifer o broffesiynau, dim ond y cam cyntaf o'r broses cymhwyso'n llawn yw astudio cwrs achrededig.
Gallwch gysylltu â'r cyrff proffesiynol perthnasol i gael gwybod am y gofynion penodol eraill.