Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

EIN HACHREDWYR PROFFESIYNOL

Cyfrifeg a Chyllid

ACCA

ACCA: Mae Cymdeithas y Cyfrifyddion Siartredig yn gorff rhyngwladol blaenllaw ar gyfer cyfrifyddion. Mae cymhwyster gan y Gymdeithas yn profi i gyflogwyr eich bod yn hyfedr ym mhob agwedd ar fusnes.

CwrsManylion
BSc Cyfrifeg Hyd at naw eithriad o'r Papurau Sylfaenol*
BSc Cyfrifeg a Chyllid Hyd at naw eithriad o'r Papurau Sylfaenol*
BSc Cyllid Rhai eithriadau o'r Papurau Sylfaenol*
MSc Cyfrifeg a Chyllid Saith eithriad o'r Papurau Sylfaenol
MSc Cyllid a Dadansoddi Data Mawr Pum eithriad o'r Papurau Sylfaenol
MSc Rheolaeth Ariannol Pum eithriad o'r Papurau Sylfaenol

*yn amodol ar ddewis modiwlau

CFA

CFA: Mae Sefydliad y Dadansoddwyr Ariannol Siartredig yn gymdeithas fyd-eang o ymarferwyr buddsoddi proffesiynol sy'n pennu'r safon ar gyfer rhagoriaeth yn y sector.

CwrsManylion
BSc Cyllid Rhaglen Prifysgol Gysylltiol
MSc Rheoli Buddsoddiadau Rhaglen Prifysgol Gysylltiol
Sefydliad Siartredig y Bancwyr

Mae Sefydliad Siartredig y Bancwyr wedi achredu'r rhaglen MSc mewn Bancio a Chyllid Rhyngwladol yn ffurfiol. Mae'r rhaglen hon ar gyfer ymgeiswyr sydd am ddatblygu sylfaen gref a fydd yn eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn bancio, masnachu neu ddadansoddi ariannol.

CwrsManylion
MSc Bancio a Chyllid Rhyngwladol Rhaglen wedi'i hachredu gan Sefydliad Siartredig y Bancwyr
CIMA

CIMA: Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli yw'r sefydliad proffesiynol mwyaf yn y byd ar gyfer cyfrifyddion rheoli.  Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar gyfrifyddiaeth fusnes ac, yn benodol, cyfrifyddion rheoli sy'n ymdrin ag elfennau strategol busnes, megis rhagamcanu a strategaethau ariannol risg a rheoli.

CwrsManylion
BSc Cyfrifeg Mae eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Hydref 2020) 
BSc Cyfrifeg a Chyllid Mae eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Hydref 2020) 
BSc Cyllid Mae eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Hydref 2020) 

 

ICAEW

ICAEW: Mae Sefydliad Siartredig Cyfrifyddion Cymru a Lloegr yn sefydliad aelodaeth broffesiynol a sefydlwyd gan Siarter Frenhinol ym 1880. Ei brif nod yw cynnal a hyrwyddo safon uchel o ymarfer ac ymddygiad proffesiynol yn y diwydiant cyfrifyddiaeth.

CwrsManylion
BSc Cyfrifeg Credyd a gyfer Dysgu Blaenorol
BSc Cyfrifeg a Chyllid Credyd a gyfer Dysgu Blaenorol

Rheoli Busnes

CIM

CIM: Mae Sefydliad Marchnata Siartredig y DU yn gorff proffesiynol sy'n cynnig hyfforddiant a chymwysterau mewn marchnata a phynciau perthnasol, gan ganolbwyntio ar farchnata a gwerthiannau busnes.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (Marchnata) Cynllun Porth CIM ar gyfer graddedigion - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
BSc Marchnata Cynllun Porth CIM ar gyfer graddedigion - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
MSc Marchnata Strategol Cynllun Porth CIM ar gyfer graddedigion - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
MSc Rheolaeth (Marchnata) Cynllun Porth CIM ar gyfer graddedigion - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli

CIMA: Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli yw'r sefydliad proffesiynol mwyaf yn y bryd ar gyfer cyfrifyddion rheoli.  Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar gyfrifyddiaeth fusnes ac, yn benodol, cyfrifyddion rheoli sy'n ymdrin ag elfennau strategol busnes, megis rhagamcanu, strategaethau ariannol a risg a rheoli.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (pob llwybr heblaw Twristiaeth) Mae eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Hydref 2020) 
CMI

CMI: Y Sefydliad Rheoli Siartredig yw'r unig gorff siartredig proffesiynol yn y DU sydd â'r nod o hyrwyddo'r safonau uchaf o ragoriaeth mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (pob llwybr) Tystysgrif CMI Lefel 5*
*Yn amodol ar gwblhau a phasio MN-3000 Prosiect Blwyddyn Olaf
MSc Rheolaeth (pob llwybr) Tystysgrif CMI Lefel 7**
**Yn amodol ar gwblhau a phasio MN-M522 Strategaeth, MN-M549 Dulliau Ymchwil a MN-D004 Traethawd Estynedig (Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd)Economeg

ACCA (Cymdeithas y Cyfrifyddion Siartredig)
ACCA accreditation logo

ACCA: Mae Cymdeithas y Cyfrifyddion Siartredig yn gorff rhyngwladol blaenllaw ar gyfer cyfrifyddion.  Mae cymhwyster gan y Gymdeithas yn profi i gyflogwyr eich bod yn hyfedr ym mhob agwedd ar fusnes.

CwrsManylion
BSc Economeg Rhai eithriadau o'r Papurau Sylfaenol*
BSc Economeg a Busnes Rhai eithriadau o'r Papurau Sylfaenol*
BSc Economeg a Chyllid Rhai eithriadau o'r Papurau Sylfaenol*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

NODER:

Ar gyfer nifer o broffesiynau, dim ond y cam cyntaf o'r broses cymhwyso'n llawn yw astudio cwrs achrededig.
Gallwch gysylltu â'r cyrff proffesiynol perthnasol i gael gwybod am y gofynion penodol eraill.