Paratowch ar gyfer y brifysgol

Rydym yn cefnogi myfyrwyr drwy gamau pwysig eu taith addysgol; er mwyn iddynt gyflawni eu potensial llawn ar lefel gradd a chyflawni gwir lwyddiant yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Drwy gyflwyno amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai ar y safle ac ar-lein, rydym yn helpu myfyrwyr i ddysgu mwy am yr opsiynau astudio, rhagolygon gyrfa a bywyd yn y brifysgol.

Cymerwch gipolwg ar ein canllawiau isod i weld sut gallwn ni eich paratoi chi ar gyfer y brifysgol.

Darllen ein Canllawiau Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Ymchwiliwch eich Abertawe