Coronafeirws: y diweddaraf

Rydym yn cydweithio ag ysgolion a cholegau ledled y DU, gan gynnal amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai  i helpu myfyrwyr i ddysgu mwy am bosibiliadau astudio, rhagolygon gyrfa a bywyd yn y brifysgol.

Rydym yn cefnogi myfyrwyr drwy’r camau pwysig yn eu taith addysgol, i wireddu eu potensial llawn ar lefel gradd a chyflawni llwyddiant go iawn yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Darllenwch yr adrannau isod i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig i ysgolion a cholegau.  Rydym hefyd yn hapus i drafod gofynion unigol, felly cysylltwch â ni drwy e-bost yn somrecruitment@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 602438.

Sesiynau Rhagflas ar Bwnc

Cael cipolwg ar ein hopsiynau astudio a’n cynnwys a rhagolygon gyrfa’r dyfodol

Darlithydd yn siarad â myfyrwyr