Coronafeirws: y diweddaraf

Rydym yn ymgysylltu â myfyrwyr, ysgolion a cholegau ar draws y DU a thu hwnt, gan drefnu amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai yn y cnawd ac ar-lein, er mwyn helpu myfyrwyr i ddysgu mwy am opsiynau astudio, disgwyliadau gyrfa a bywyd yn y brifysgol.

Rydym yn cefnogi myfyrwyr yn llawn drwy gydol camau pwysig eu taith addysg; er mwyn cyrraedd eu potensial llawn ar lefel gradd a gwireddu pob llwyddiant yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol

Porwch yn ein cynnwys ar-lein pwrpasol ym mhob un o’n meysydd cynnwys isod, neu darllenwch ragor er mwyn darganfod sut gallwn ddod â’r dull hon atoch yn y cnawd; naill ai yn eich ysgol neu’ch coleg neu yma yn yr Ysgol Reolaeth.

Deall eich maes pwnc

Ewch i’n meysydd pwnc isod er mwyn dysgu rhagor am ein cyrsiau, am gyfleoedd gyrfaoedd ac am y profiad fel myfyriwr, yn ogystal â rhestrau darllen a argymhellir a blas ar ddarlithoedd yn y pwnc, er mwyn eich paratoi ar gyfer y brifysgol.

Sesiynau rhithwir i’ch paratoi ar gyfer y brifysgol

Mae gennym amrywiaeth o weminarau sydd ar gael i chi eu gwylio, byddant yn helpu i ateb rhai o’r cwestiynau sydd gennych am y brifysgol ar hyn o bryd.

  • 10 peth y gallech eu gwneud nawr i baratoi ar gyfer y brifysgol
  • Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn Fyw: Peidiwch â gadael i’r Coronafeirws gyfyngu ar eich uchelgeisiau!
  • Yr ysgol yn erbyn y brifysgol: Beth yw’r prif wahaniaethau?

Cewch wylio'n gweminarau yma.

Gallwn ni ddod atoch chi neu gallwch chi ddod atom ni

DIWEDDARIAD: Yn sgîl yr heriau presennol ynghylch Covid-19, rydym yn y broses o symud ein gwaith Allymestyn i Ysgolion ar-lein.