Astudiwch Gyda Ni

Os ydych eisiau gyrfa lwyddiannus yn oes marchnata digidol, pa un ai ar yr ochr ymgynghoriaeth, trydydd sector neu ochr y cleient, mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Ymysg yr 20 pwnc Gorau yn y DU (The Complete University Guide 2018), mae ein cyrsiau marchnata wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

DYSGWCH FWY AM EIN GRADDAU BSC MEWN MARCHNATA

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

female student smiling outside the School of Management building

“Penderfynais astudio ym Mhrifysgol Abertawe am ei fod yn cynnig gymaint o gyfleoedd academaidd ac roedd wedi ei leoli mewn dinas, fach wych.

Roedd y darlithwyr yn hynod o dda am ymgysylltu ac maent yn wych am fywiogi pynciau a dangos eu perthnasedd ym myd gwaith.

Buaswn yn argymell Abertawe i rywun sydd eisiau addysg ardderchog a phrofiad myfyrwyr cofiadwy.”

- Nawar Ismail, BSc Marchnata