Astudiwch Gyda Ni

Os ydych eisiau gyrfa lwyddiannus yn oes marchnata digidol, pa un ai ar yr ochr ymgynghoriaeth, trydydd sector neu ochr y cleient, mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Ymysg yr 20 pwnc Gorau yn y DU (The Complete University Guide 2018), mae ein cyrsiau marchnata wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

female student smiling outside the School of Management building

“Penderfynais astudio ym Mhrifysgol Abertawe am ei fod yn cynnig gymaint o gyfleoedd academaidd ac roedd wedi ei leoli mewn dinas, fach wych.

Roedd y darlithwyr yn hynod o dda am ymgysylltu ac maent yn wych am fywiogi pynciau a dangos eu perthnasedd ym myd gwaith.

Buaswn yn argymell Abertawe i rywun sydd eisiau addysg ardderchog a phrofiad myfyrwyr cofiadwy.”

- Nawar Ismail, BSc Marchnata