Astudiwch Gyda Ni

Os ydych eisiau gyrfa lwyddiannus yn oes marchnata digidol, pa un ai ar yr ochr ymgynghoriaeth, trydydd sector neu ochr y cleient, mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Mae ein cyrsiau marchnata wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

PAM MAE PRIFYSGOL ABERTAWE I CHI

Uchaf yn y du am Rheoli Busnes a Marchnata (Gwobrau Whatuni 2019)
Y 15 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2020)
Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu

DYSGWCH FWY AM EIN GRADDAU BSC MEWN MARCHNATA

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

female student smiling outside the School of Management building

“Penderfynais astudio ym Mhrifysgol Abertawe am ei fod yn cynnig gymaint o gyfleoedd academaidd ac roedd wedi ei leoli mewn dinas, fach wych.

Roedd y darlithwyr yn hynod o dda am ymgysylltu ac maent yn wych am fywiogi pynciau a dangos eu perthnasedd ym myd gwaith.

Buaswn yn argymell Abertawe i rywun sydd eisiau addysg ardderchog a phrofiad myfyrwyr cofiadwy.”

- Nawar Ismail, BSc Marchnata