Golwg o Gampws Bae o’r awyr , gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Matthew Wilson

Dr Matt Wilson

Darlithydd mewn Pobl a Threfniadaeth, Business
314
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Mae gwaith ymchwil Matthew yn archwilio tiroedd gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol dulliau amgen o drefnu, gyda ffocws arbennig ar yr economi gydweithredol. Mae ei waith yn dibynnu'n helaeth ar y damcaniaethwr diwylliannol Stuart Hall, yn archwilio cwestiynau amgylchiadau a synnwyr cyffredin mewn arfer sefydliadol cyfoes (amgen) a meysydd ehangach arfer symudiadau cymdeithasol. 

Mae'n ysgrifennu'n rheolaidd ar gyfer y cyfryngau llawr gwlad, gyda chyhoeddiadau diweddar yn Stir: cylchgrawn ar gyfer yr Economi Newydd, New Internationalist a Dope.  

Meysydd Arbenigedd

  • Trefnu Amgen
  • Damcaniaeth Ddiwylliannol
  • Moeseg Gymhwysol
  • Mudiadau Cymdeithasol
  • Damcaniaeth Wleidyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordeb gan Matthew mewn helpu myfyrwyr i ddatblygu fel meddylwyr beirniadol a defnyddio syniadau o addysg boblogaidd i sefydlu perthynas gydweithredol ac ar y cyd â myfyrwyr.  

Ymchwil Cydweithrediadau