Cyfrifeg a Chyllid

Rheoli Busnes

Yr Athro Paul Lewis

Athro Emeritws (Ysgol Reolaeth), Management School
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Antonios Simintiras

Athro Emeritws (Ysgol Reolaeth), Management School
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Michael Williams

Athro Emeritws (Ysgol Reolaeth), Management School
+44 (0) 1792 295181
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig