Rydym yn gartref i ymchwilwyr ac academyddion blaenllaw a staff ysbrydoledig

pobl

Mae ein harbenigedd yn amrywiol yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, gan bontio disgyblaethau amrywiol ar draws pedair ysgol y Gyfadran.

Drwy ymchwil sy’n torri tir newydd, addysgu arloesol a chymorth rhagorol i fyfyrwyr, rydym ni’n darparu amgylchedd addysgol rhagorol a chartref i gysylltiadau a chydweithrediadau â diwydiant.

Rydym ni’n  ymfalchïo yn ein partneriaethau lleol, cenedlaethol a byd-eang ac yn parhau i gynnal ein henw da rhyngwladol am ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil ar draws y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Staff y Gyfadran yn ôl Ysgol

Tîm arweinyddiaeth y gyfadran