Staff yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn gartref i gymuned academaidd amrywiol, sy'n cynnwys amrywiaeth eang o feysydd pwnc, lle mae arbenigwyr yn eu meysydd yn ymgymryd â gwaith ymchwil ac addysgu.

Dysgwch ragor am y staff ym mhob un o'n hadrannau drwy ddarllen eu proffiliau isod.