Yr Athro Alison Perry

Athro, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295116

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
112
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl graddio o Brifysgol Rhydychen a Choleg y Brenin Llundain, safodd Alison Arholiadau Terfynol Cymdeithas y Cyfreithwyr cyn penderfynu nad oedd am fynd i ymarfer cyfraith ac yn lle hynny dewisodd ddilyn gyrfa yn y byd academaidd. Dechreuodd ei gyrfa academaidd ym 1994 fel ymchwilydd yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd, gan weithio ar gyfres o brosiectau gyda'r Athro Gillian Douglas, Nigel Lowe a Mervyn Murch. Ym 1999 daeth yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe lle mae hi bellach yn Athro ac yn Bennaeth Ysgol y Gyfraith.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Teulu
  • Cyfraith Eiddo