Yr Athro Simon Baughen

Athro (Cyfraith Forwrol), Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606319

Cyfeiriad ebost

047
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Penodwyd yr Athro Simon Baughen yn Athro Cyfraith Morgludiant ym mis Medi 2013 (cyn hynny roedd yn Ddarllenydd yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bryste). Astudiodd Simon Baughen y gyfraith yn Rhydychen a bu’n ymarfer ym maes cyfraith forol am nifer o flynyddoedd cyn ymuno â'r byd academaidd.

Mae ei ddiddordebau ymchwil ym maes cyfraith morgludiant yn bennaf, ond maent hefyd yn cynnwys cyfraith ymddiriedolaethau a goblygiadau cyfraith amgylcheddol ar weithgareddau corfforaethau amlwladol yn y byd sy'n datblygu. Mae Simon yn aelod o'r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol (IISTL) ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Forol
  • Cyfraith Ymddiriedolaethau
  • Ymgyfreitha Hawliau Dynol yn erbyn Cwmnïau Amlwladol
  • Newid yn yr hinsawdd a'r gyfraith