Dr Victoria Jenkins

Athro Cyswllt, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513587

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

046
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Athro Cysylltiol yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yw Victoria lle bu'n gweithio ers 1999. Mae ei diddordebau ymchwil ym maes y gyfraith amgylcheddol, yn benodol ymagweddau cyfreithiol at reoli tir cynaliadwy a rheoli adnoddau naturiol, gan gynnwys arwyddocâd syniadau tirwedd.   Mae ganddi ddiddordeb penodol yn y materion hyn o safbwynt lleol a Chymreig.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Rheoli Tir Cynaliadwy
  • Cyfraith Cadwraeth Natur
  • Cyfraith Cynllunio Defnydd Tir
  • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae cyhoeddiadau diweddar Victoria wedi canolbwyntio ar reoli tir a llywodraethu amgylcheddol yn gynaliadwy yng Nghymru a materion sy’n gysylltiedig â’r gyfraith a’r dirwedd. Trafodir ei hymchwil ar y gyfraith a’r dirwedd amgylcheddol hefyd yn ei darlith ym Mhrifysgol Caeredin, fel rhan o gyfres Darlithoedd ar y Gyfraith Amgylcheddol Brodies.  

Mae Victoria wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ei hymateb i faterion sy’n gysylltiedig ag Egwyddorion a Llywodraethu Amgylcheddol yn dilyn Brexit. Yn 2018, cymerodd hi ran hefyd yn y Cynllun Cymrodoriaeth gyda Senedd Cymru, gan arwain at gyhoeddi adroddiad ar reoli adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy a Fframweithiau Cyffredin y DU ar ôl Brexit.