Miss Hannah Bussicott

Rheolwr y Ganolfan Gyfreithiol, Humanities and Social Sciences

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
003B
Llawr Gwaelod
Technium Digidol
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Hannah yn Eiriolwr Plant a Hawliau Dynol profiadol ac angerddol iawn sydd â chefndir mewn cyfranogiad ac ymgysylltiad, ac yn angerddol dros fynediad at gyfiawnder ac addysg gyfreithiol glinigol. Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau graddedig (Dosbarth Cyntaf) a meistr (Rhagoriaeth) ym Mhrifysgol Caerdydd, mae wedi datblygu ei sgiliau rheoli prosiect drwy weithio yn Barnardo's Cymru a sefydlu elusen sydd y gyntaf o'i bath – Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot.

Ar hyn o bryd mae Hannah yn rheoli Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru a Chlinig y Gyfraith Abertawe, sydd ill dau yn rhan annatod o ymrwymiad Ysgol y Gyfraith i hawliau plant a mynediad at gyfiawnder i'r rhai sydd ei hangen fwyaf. Mae'n mwynhau gweithio ym Mhrifysgol Abertawe yn fawr ac mae'n aelod ymroddedig o'r Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant. Mae hi'n gerddwr brwd ac yn ei hamser hamdden mae'n ceisio dysgu Cymraeg.