Dr Val Aston

Darlithydd yn y Gyfraith, Law

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
003
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Val yn addysgu Cyfraith Droseddol a Chyfraith Hawliau Dynol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn plismona a chyfraith protest, ac mae ei hymchwil wedi canolbwyntio ar y graddau y mae gwyliadwriaeth y wladwriaeth yn rhwystro neu'n cyfyngu ar hawliau protest. Roedd ei thraethawd ymchwil doethurol yn ystyried y sail gyfreithiol ar gyfer mathau 'amlwg' o oruchwylio a monitro gan y wladwriaeth, ac yn cwestiynu a yw pwerau'r heddlu yn y maes hwn wedi'u diffinio a'u cyfyngu'n ddigonol. Roedd hefyd yn archwilio’r gwahanol ffyrdd y gall arferion gwyliadwriaeth yr heddlu amharu ar neu’n ‘tawelu’ y broses o ysgogi protestiadau.

Cyn dod i Abertawe, roedd Val ym Mhrifysgol East Anglia.