Yr Athro Andrew Tettenborn

Cadair yn y Gyfraith, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602724
121
Llawr Cyntaf
Technium Digidol
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Andrew Tettenborn â'r Ysgol yn 2010 o Brifysgol Caerwysg fel Athro Cyfraith Fasnachol. Mae ei ddiddordebau ym meysydd cyfraith breifat, cyfraith fasnachol a chyfraith forol yn gyffredinol. Mae'n addysgu'n eang yn Abertawe yn y pynciau hynny, ac yn y rhan fwyaf o flynyddoedd mae hefyd yn addysgu agweddau ar gyfraith contract ym Mhrifysgol Genefa yn y Swistir.

Mae Andrew yn aelod o’r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe