Yr Athro Stuart Macdonald

Cadair Bersonol, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602411

Cyfeiriad ebost

147
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Stuart ym meysydd cyfraith trosedd a gwrthderfysgaeth, yn enwedig camfanteisio ar blatfformau ar-lein at ddibenion eithafiaeth a therfysgaeth, ac ymatebion rheoleiddio. Mae'n Gyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Seiberfygythiadau y Brifysgol (CYTREC), mae'n brif arweinydd #TASMConf (Cynhadledd Terfysgaeth a'r Cyfryngau Cymdeithasol) a gynhelir bob dwy flynedd ac mae'n Gydlynydd Rhwydwaith VOX-Pol.  Mae Stuart wedi derbyn cyllid ymchwil gan yr Academi Brydeinig, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr UD, NATO a'r Undeb Ewropeaidd ymhlith eraill. Mae'n aelod o Bwyllgor Llywio Rhwydwaith Cynghori ar Derfysgaeth Europol ac mae'n Uwch Gymrawd o Hedayah.  Yn 2016/17, roedd hefyd yn ddeiliad Gwobr Seiberddiogelwch Fulbright.

Mae gwaith diweddaraf Stuart wedi archwilio naratifau treisgar jihadaidd, eu rhannu ar-lein ac ymatebion cyfreithiol a pholisi. Cyn hyn, roedd ei waith yn canolbwyntio ar seiberderfysgaeth, ymchwilio i faterion diffiniadol, asesu bygythiadau a chwestiynau ymateb. Mae ei waith cynharach yn cynnwys prosiectau ar ddehongli a chymhwyso egwyddorion mewn polisi gwrthderfysgaeth, y syniad bod yn rhaid i bolisi gwrthderfysgaeth gydbwyso diogelwch a rhyddid ac ymagwedd Abertawe at fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ieuenctid. Mae ef hefyd wedi ysgrifennu nifer o erthyglau eraill ar reoleiddio ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan ystyried materion megis y defnydd o orchmynion ASBO yn erbyn pobl ifanc, y diffiniad o ymddygiad gwrthgymdeithasol a chategoreiddio’r ASBO fel cosb sifil.

Meysydd Arbenigedd

 • Cyfraith trosedd
 • Cyfiawnder troseddol
 • Hawliau dynol
 • Gwrthderfysgaeth
 • Defnydd terfysgwyr o'r rhyngrwyd
 • Seiberderfysgaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau
 • Enillydd, Cydweithrediad Ymchwil Rhagorol yn y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru), Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2022
 • Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Seiberddiogelwch yng Ngwobrau Gwrthderfysgaeth 2020
 • Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe 2020, Gwobr Cyrhaeddiad ac Arwyddocâd Byd-eang
 • Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Athro Cyfraith y Flwyddyn Prifysgol Rhydychen, 2019
 • Enillydd, Cydweithrediad Ymchwil Eithriadol (Prosiect Seiberderfysgaeth), Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe, 2016
 • Enillydd, Goruchwyliaeth Ymchwil Eithriadol, Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe, 2016
 • Wedi’i enwebu ar gyfer Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net, 2016
 • Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn Prifysgol Rhydychen, 2016
 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol i Gyflogadwyedd Myfyrwyr, Academi Cyflogadwyedd Abertawe, 2015
 • Ail yng Ngwobrau Effaith Prifysgol Abertawe, categori Effaith Eithriadol yn y Gyfraith a Pholisi Cyhoeddus, 2015
 • Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, 2015
 • Ail yng Ngwobr Cymuned Ymchwil Prifysgol Abertawe, (Prosiect Seiberderfysgaeth), 2013
 • Ail yng Nghystadleuaeth Ymchwil fel Celf Prifysgol Abertawe, (Prosiect Seiberderfysgaeth), 2013
 • Gwobr y Dirprwy Is-Ganghellor am Hyrwyddo Cyflogadwyedd Myfyrwyr, 2013
 • Wedi’i enwebu ar gyfer Darlithydd y Gyfraith y Flwyddyn LawCareers.Net, 2012 Wedi’i enwebu ar gyfer gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, 2012
Cydweithrediadau