Bay campus header
Dr Fiona Jordan

Dr Fiona Jordan

Darlithydd mewn Twristiaeth, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513002

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
309
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Fiona Jordan yn ymarferydd addysg uwch sydd â phrofiad helaeth o ddysgu ac addysgu, ymchwil ac ysgolheictod a gweithio mewn partneriaethau allanol. Gynt bu’n gyfrifol yn strategol am weithgareddau addysg trawswladol mewn Busnes a'r Gyfraith ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr Bryste, ac mae hi'n gweithio yn Abertawe bellach yn addysgu ac yn archwilio ym maes Twristiaeth.

Mae prif ddiddordebau ymchwil Fiona ym maes rhywedd a thwristiaeth, daearyddiaethau twristiaeth cymdeithasol-ddiwylliannol a chynaliadwyedd yng nghyd-destun twristiaeth a digwyddiadau. Mae Fiona wedi gweithio ar brosiectau ymchwil cydweithredol gyda chydweithwyr academaidd yn y Deyrnas Unedig, Unol Daleithiau America a Norwy, ac mae ganddi brofiad sylweddol o weithio gyda phartneriaid addysg mewn gwledydd fel Maleisia, Fietnam, Nepal, Tsieina a'r Maldives. Mae hi hefyd yn gweithio gydag amrywiaeth o wyliau, elusennau a grwpiau cymunedol yn y Deyrnas Unedig yn gwerthuso effaith mentrau cynaliadwyedd ar ymddygiad cyfranogwyr.

Mae Fiona yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac mae hi bob amser wedi ymddiddori mewn addysgeg ac ymchwil sy'n ychwanegu at ein dealltwriaeth o sut i wella profiad myfyrwyr. Ei meysydd arbenigedd penodol yw addysgu dan arweiniad ymchwil, a rhyngwladoli profiad y myfyrwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhywedd a thwristiaeth
  • Daearyddiaethau twristiaeth cymdeithasol a diwylliannol
  • Twristiaeth a digwyddiadau cynaliadwy
  • Dulliau ymchwil ansoddol
  • Cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordebau addysgu Fiona yn cynnwys agweddau cymdeithasol a diwylliannol ar dwristiaeth, cynaliadwyedd mewn twristiaeth a digwyddiadau, a dimensiynau twristiaeth drwy brofiad.

Ymchwil