bay campus image
Professor Hamish Laing

Yr Athro Hamish Laing

Athro mewn Arloesi ac Ymgysylltu Uwch, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
328
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Ac yntau'n llawfeddyg llawdriniaeth blastig adluniol yn y GIG tan 2018, pan sefydlodd ac arweiniodd Wasanaeth Sarcoma De Cymru, roedd Hamish yn Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol ac yn Brif Swyddog Gwybodaeth Bwrdd Iechyd integredig yn GIG Cymru. Dyfarnwyd Uwch Gymrodoriaeth Sefydlu'r Gyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol iddo i gydnabod ei gyfraniad i'r GIG yn y DU a Chymrodoriaeth y Gyfadran Gwybodeg Glinigol.

Fe'i penodwyd i gadair bersonol yn yr Ysgol Reolaeth yn 2018, ac mae Hamish wedi sefydlu rhaglen sy'n canolbwyntio ar Ofal Iechyd sy'n seiliedig ar Werth a arweiniodd at ei benodi yn 2021 yn Gyfarwyddwr yr Academi Iechyd a Gofal sy'n seiliedig ar Werth (VBHC), rhan o Raglen Academïau Dysgu Dwys Llywodraeth Cymru. Mae Hamish yn cynrychioli Cymru ar felin drafod Gofal Iechyd sy'n seiliedig ar Werth EFPIA ym Mrwsel, a thrwy'r Academi, mae'n gwneud gwaith ymgynghoriaeth ar weithredu VBHC mewn systemau iechyd a'r diwydiant gwyddor bywyd yn fyd-eang.

Mae Hamish yn angerddol am bwysigrwydd Cynhwysiant Digidol a sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael ar ôl gan y chwyldro digidol yn arbennig ym maes gofal iechyd.  Mae wrth ei fodd o gael ei benodi'n gadeirydd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru sy'n dod â sefydliadau cyhoeddus, preifat ac o'r trydydd sector ynghyd i gydlynu camau gweithredu a pholisi ar gyfer Cynhwysiant Digidol.

Mae Hamish yn parhau i gefnogi cydweithwyr yn GIG Cymru a than 2021 roedd yn Uwch-berchennog â chyfrifoldeb (SRO) am raglen i resymoli ac ailadeiladu holl wefannau'r GIG ac mae'n ddirprwy gadeirydd Gwasanaethau Digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer cleifion a'r rhaglen gyhoeddus (DSPP); buddsoddiad o bwys i helpu dinasyddion i ymgysylltu â'u hiechyd a'u lles mewn ffordd ddigidol.

Cafodd Hamish ei benodi'n Gyfarwyddwr Anweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 2021.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal Iechyd ar sail Gwerthoedd
  • Cynhwysiant Digidol
  • Gofal Iechyd Digidol
  • Arweinyddiaeth mewn Gofal Iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Yn yr Academi VBHC, mae Hamish yn addysgu ar ein rhaglenni Addysg Gweithredu Dwys lefel Meistr, ar MSc Rheoli Gofal ac Iechyd Uwch (ar sail gwerthoedd) a Doethuriaeth Gweinyddu Busnes (DBA: ar sail gwerthoedd). Yn ogystal caiff cwrs sylfaen e-ddysgu ar-lein ei gynnig o 2022.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau