bay campus location
Dr Samantha Burvill

Dr Samantha Burvill

Athro Cyswllt, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
319
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Sam PhD mewn Twf Busnes, a bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn gwahanol swyddi ym myd diwydiant cyn dechrau gyrfa yn y byd academaidd. Ar hyn o bryd mae Sam yn Gydlynydd Grŵp Pwnc ar gyfer y grŵp pwnc a llwybr Entrepreneuriaeth, ac mae’n Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd yr Ysgol. Mae Sam yn canolbwyntio ar ymchwil academaidd ac addysgeg ac mae wedi cyhoeddi yn y ddau faes hyn. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn twf a pholisi BBaChau yn ogystal ag arloesedd addysgeg. Mae cydweithredu yn allweddol i rolau Sam, ac mae’n angerddol am ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Meysydd Arbenigedd

  • Twf BBaChau
  • Arloesi
  • Cwmnïau sy’n seiliedig ar wybodaeth
  • Polisi BBaChau
  • Entrepreneuriaeth
  • Arloesi agored
  • Datblygu economaidd a rhanbarthol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae Sam yn dysgu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r pynciau hyn yn ymdrin â strategaeth, rheoli newid ac entrepreneuriaeth.

Ymchwil Cydweithrediadau