Golwg o Gampws Bae o’r awyr , gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Lucy Griffiths

Lucy Griffiths

Darlithydd mewn Marchnata, Business
206
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Mae gyrfa Lucy yn cyfuno gwaith fel marchnatwr mewn ystod o sefydliadau'r sectorau preifat a chyhoeddus gyda ffocws ar addysg a chreu mynediad teg at gyfleoedd addysgol. Dechreuodd ei gyrfa yn y sector dysgu a datblygu fel rheolwr marchnata i Acumen, yna symudodd i waith marchnata Addysg Uwch, ac wedyn i ddarlithio mewn marchnata ym Mhrifysgol Swydd Hertford.

Bu'n rheoli ei hasiantaeth farchnata ei hun am sawl blwyddyn cyn dychwelyd i ddarlithio ar sail amser llawn ac yna dod yn Bennaeth Profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gan adael byd Addysg Uwch yn 2016, bu'n gyd-sefydlwr busnes technoleg newydd, www.sortyourfuture.com, a adawodd hi a'i chyd-sylfaenwyr yn ddiweddar drwy gaffaeliad.

Mae hi'n awdur cyfres o chwe llyfr i blant sy'n canolbwyntio ar addysg menter a chynaliadwyedd ac mae hi wedi bod yn Ymddiriedolwr y Gymdeithas Frenhinol er hybu'r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (yr RSA) ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru. 

Ar hyn o bryd, mae'n addysgu ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig yr Ysgol Reolaeth, gyda ffocws ar farchnata, ac mae'n Gyd-arweinydd Rhwydwaith Addysg Arloesol yr RSA.

Meysydd Arbenigedd

  • Strategic Marketing
  • Marchnata Digidol
  • Ymddygiad Defnyddwyr
  • Marchnata SaaS
  • Meddwl Dylunio
  • Dylunio Datganiad Gwerth
  • Datblygu busnesau newydd a mentrau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Lucy frwdfrydedd am greu profiadau dysgu sy'n ennyn diddordeb myfyrwyr drwy fanteisio ar eu diddordebau a'u helpu i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth y bydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu bywydau gwaith. Mae'n ymgorffori'r technolegau diweddaraf yn ei hymarfer addysgu ac yn credu ym mhŵer technoleg i helpu i deilwra profiadau dysgu i anghenion dysgwyr unigol.

Mae hi'n addysgu ar ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig gyda ffocws ar farchnata.

Ymchwil Prif Wobrau