Bay Campus image
Dr Paul Davies

Dr Paul Davies

Uwch-ddarlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

342
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Paul yw Cyfarwyddwr Rhaglen yr MBA sydd newydd cael ei hail-lansio gan yr Ysgol Reolaeth.

Mae Paul yn uwch ddarlithydd profiadol mewn meddwl strategol a chanddo nifer o flynyddoedd o waith rheoli cyrsiau a gwaith ymchwil. Mae ganddo hanes helaeth o addysgu llwyddiannus ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ac mae’n gydweithiwr y gellir ymddiried ynddo i ddatblygu cyrsiau cadarn i fyfyrwyr.

Prif faes arbenigedd Paul yw meddwl strategol, ac mae wedi defnyddio hyn i weithio gyda sefydliadau fel Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a RenewableUkCymru fel ymgynghorydd strategol, gan helpu i ddatblygu fframweithiau strategol ar gyfer datblygu’r sefydliadau yn y dyfodol.

Meysydd Arbenigedd

  • Strategaeth
  • Meddwl Systemau
  • Cymunedau Ymarfer
  • Arferion Cydweithredu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae meysydd ymchwil presennol Paul yn canolbwyntio ar ddau bwnc penodol; ymchwilio i’r rhyngweithio cydweithredol mewn cwmnïau bwyd organig a’r gofynion strategol ynghylch gallu’r gadwyn gyflenwi yn y sector ynni cynaliadwy. Mae’r ddau bwnc yn cynnwys agweddau ar rym, ysgogiad a ffocws strategol. Mae gwaith ymchwil Paul wedi arwain at nifer o bapurau mewn cylchgronau a chynadleddau yn ogystal â dylanwadu ar arfer yn y diwydiant.

Prif Wobrau