Bay Campus image
Dr John Mulyata

Dr John Mulyata

Darlithydd, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
308
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr John Mulyata yn ddarlithydd mewn Gweithrediadau a Strategaeth yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddo gefndir academaidd a phroffesiynol, ac mae’n meddu ar raddau DCMS, BSc (Anrhydedd), MSc (Econ), MBA a PhD mewn Busnes.

Mae diddordeb ymchwil John ym maes caffael a dosbarthu logisteg, rheoli gweithrediadau a phrosesau a rheoli perfformiad ym maes ariannu gofal iechyd, seilwaith, trafnidiaeth a chyllido iechyd.

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad gwaith mewn swyddi rheoli yn y sector gofal iechyd, rheoli prosiectau, a monitro a gwerthuso. Mae wedi cynnal gwaith ymgynghori ar gyfer y sector gofal iechyd yn y Weinyddiaeth Iechyd yn Zambia wrth gynllunio a gweithredu diwygiadau iechyd a system gwybodaeth rheoli iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli gweithrediadau a phrosesau
  • Rheoli strategol
  • Caffael a Logisteg
  • Ariannu Gofal Iechyd
  • Rheoli Rhyngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Rheoli Gweithrediadau
  • Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi
  • Rheoli Strategol
  • Rheoli Ymgynghorol