Bay Campus image
Dr Daniele Doneddu

Dr Daniele Doneddu

Uwch-ddarlithydd, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
307
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Daniele Doneddu yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Mae ganddo gefndir amlddisgyblaethol sy’n rhychwantu peirianneg, technoleg feddygol, arloesi, datblygu economaidd ac eiddo deallusol.

Mae wedi bod yn rhan o lu o brosiectau ymchwil academia-busnes, prosiectau Ymchwil Diwydiannol a phrosiectau Menter ac Arloesi ar y rhyngwyneb gwyddor bywyd-peirianneg, mae wedi rheoli mentrau ymchwil, datblygu ac arloesi cyhoeddus-preifat a ariannwyd gan yr UE (£2m+) – ac wedi cynghori cwmnïau gwyddoniaeth bywyd a diagnostig ar hawliau eiddo deallusol, technoleg a pheirianneg. Mae wedi bod yn Ymchwilydd Prosiect a Chyd-ymchwilydd ar nifer o grantiau ymchwil a ariannwyd gan y DU a’r UE, gan gynnwys EPSRC, InnovateUK, FSA, H2020 (FET, MSCA), ac mae wedi ymwneud â rhaglenni sy’n rhychwantu uwchsgilio ymchwil, hyfforddiant doethurol, datblygu technoleg a heriau cymdeithasol.

Mae Daniele hefyd yn ymarferydd mewn Menter ac Arloesi, sy’n sbarduno creu mentrau uwch-dechnolegol newydd (datblygiad y Brifysgol).

Yn y gorffennol, mae hefyd wedi arwain gweithgareddau datblygu busnes a chyd-arweiniodd y gweithgareddau strategaeth academaidd i lywio Prifysgol Cyd-fenter ryngwladol breifat o’r cysyniad cychwynnol hyd at ei lansio, yn Ne-ddwyrain Asia, ac mae hefyd wedi cynghori Llywodraethau a Diwydiant tramor ar bolisi sgiliau ac addysg, arloesi a throsglwyddo/trosi gwybodaeth ac ymchwil i ganlyniadau economaidd, diwydiannol a chymdeithasol diriaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • Datblygu a mabwysiadu technoleg sy’n Canolbwyntio ar Bobl
  • Economi a Lles Digidol
  • Deallusrwydd Artiffisial a Data Mawr
  • Mentergarwch, Arloesi a Chreu Mentrau Newydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rheoli Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth, Rheoli Llifau Gwybodaeth, Marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Ymchwil Cydweithrediadau