Bay campus header
Denis Dennehy profile photo

Dr Denis Dennehy

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987273

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

 Mae Dr Denis Dennehy (PhD) yn Athro Cysylltiol mewn Dadansoddeg Fusnes (Ymchwil) ac ef yw Arweinydd Ymchwil yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, Cymru. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar rôl cyfryngu technolegau datblygol a dadansoddeg, a'u goblygiadau ar gyfer pobl, sefydliadau a chymdeithas. Mae'r ymchwil hon wedi cael ei chyhoeddi mewn cyfnodolion blaenllaw gan gynnwys International Journal of Operations & Production Management, European Journal of Operational Research, Information Systems Frontiers, Information and Management, Information Technology and People, International Journal of Production Research, Government Information Quarterly, Journal of Systems and Software, a’r IEEE.

Mae'n Uwch-olygydd Information Technology & People ac yn aelod o fwrdd golygyddol IEEE Transactions on Technology and Society (IEEE TTS) a'r International Journal of Information Management Data Insights (IJIM Data Insights). Mae wedi golygu rhifynnau arbennig gydag Information Systems Frontiers, IT and People, International Journal of Information Management a'r Journal of Decision Systems.

Mae wedi cadeirio llawer o gynadleddau sy'n berthnasol i'w ddisgyblaeth gan gynnwys cadeirio 20fed Gynhadledd IFIP ar e-Fusnes, e-Wasanaethau ac e-Gymdeithas (Iwerddon); Cadeirydd Llwybr y Rhyngrwyd Pethau yng Nghynhadledd Weithio IFIP WG8.6 2020 (India); Cadeirydd Trafodion ar gyfer y Symposiwm Agored ar Gydweithredu Agored (OpenSym 2017) a Golygydd Cysylltiol ar gyfer ECIS ac ICIS.

Bu gynt yn Athro Cysylltiol (Systemau Gwybodaeth Busnes) ac yn ymchwilydd wedi'i ariannu yng Nghanolfan Ymchwil Lero | Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon ar gyfer Meddalwedd, yn Ysgol Busnes ac Economeg, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway (Iwerddon). Bu'n Gyfarwyddwr y rhaglen MSc (Dadansoddeg Fusnes) fwyaf yn Iwerddon. Derbyniodd y rhaglen MSc Wobr gyntaf Addysgu Cynhwysol y Deon (Gwobr Tîm) yn 2019 ac roedd y rhaglen ar frig tablau QS 2020 o ran Gwerth am Arian. Derbyniodd Denis wobr 'Arwr Addysgu' 2021,sef gwobr genedlaethol yn Iwerddon sy'n cydnabod enwebeion am fod yn athrawon sy'n arloesi neu'n ysbrydoli.

Mae'n Uwch-aelod o'r IEEE, yn Uwch-gymrawd o Brifysgol Turku, y Ffindir, ac yn academydd gwadd yn Ysgol Fusnes ICN, Ffrainc. Cwblhaodd ei PhD, ei MSc a'i BSc mewn Systemau Gwybodaeth Busnes yng Ngholeg Prifysgol Corc (Iwerddon).

Meysydd Arbenigedd

  • Technolegau datblygol ar gyfer busnes a gwerth cymdeithasol; Deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg data mawr
  • Systemau gwybodaeth busnes
  • Methodolegau datblygu systemau gwybodaeth
  • Rheoli prosiectau cyfoes
  • Dulliau ymchwil-ymchwil ansoddol a gwyddor ddylunio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Denis Dennehy wedi cynllunio, addysgu ac asesu modiwlau ym maes Systemau Gwybodaeth ar lefelau israddedig, ôl-raddedig ac addysg weithredol. Mae'r pynciau'n cynnwys strategaeth arloesi systemau gwybodaeth, rheoli prosiectau a phortffolios, gwerth busnes technolegau datblygol, trawsnewid digidol, rheoli cadwyni cyflenwi, systemau gwybodaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy a dulliau ymchwil.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau