bay campus location
Professor Paul Jones

Yr Athro Paul Jones

Athro mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513319

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

312
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Paul Jones yw Pennaeth yr Adran Fusnes yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn Athro Entrepreneuriaeth ac Arloesedd ac yn y gorffennol bu ganddo swyddi academaidd uwch ym Mhrifysgol Coventry, Prifysgol Plymouth a Phrifysgol De Cymru. Mae'n rheolwr ac ymchwilydd academaidd profiadol ac ar hyn o bryd mae'n Brif Olygydd The International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research ac yn Olygydd Cysylltiol The International Journal of Management Education. Mae hefyd yn Olygydd y gyfres llyfrau Emerald: Contemporary Issues in Entrepreneurship Research. Mae Paul hefyd yn Uwch Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch ac mae'n aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE).

Mae'r Athro Jones wedi goruchwylio 11 o fyfyrwyr doethurol i gwblhau ac wedi arholi 38 o fyfyrwyr yn Ewrop, Affrica ac Awstralia. Ar hyn o bryd, mae'n chwilio am geisiadau wrth ymgeiswyr doethurol ym meysydd entrepreneuriaeth a rheoli busnesau bach. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn ymchwil entrepreneuraidd wrth ddatblygu cyd-destunau byd-eang megis Affrica, Asia a De ddwyrain Asia. Yn ystod ei yrfa academaidd hyd yma, mae wedi cynhyrchu dros £1.4 miliwn mewn incwm grant allanol. Mae hyn wedi cynnwys prosiectau entrepreneuriaeth gyda Llywodraeth Nigeraia, sicrhau cronfeydd strwythurol Ewropeaidd, grantiau’r Academi Addysg Uwch a Chronfeydd Datblygu Gwybodaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Entrepreneuriaeth
  • Addysg Fenter
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Rheoli Busnesau Bach

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Jones yn dysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd rheoli busnesau bach ac entrepreneuriaeth.

Ymchwil Prif Wobrau