Bay Campus image
Dr Samuel Ebie

Dr Samuel Ebie

Darlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
340
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Samuel Ebie yn Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesedd yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Ymunodd Samuel â’r Ysgol Reolaeth ym mis Mehefin 2017 fel Ymchwilydd Ôl-Ddoethurol mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesedd. Cyn cymryd ei rôl yn yr Ysgol Reolaeth, bu’n ddarlithydd mewn Menter, Rheoli Busnesau Bach ac Ymchwil Busnes yn Ysgol Fusnes Morgannwg, Prifysgol Morgannwg. Dysgodd Ymchwil Busnes, Rheoli ac Ymddygiad Sefydliadol a Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Ar ôl hynny, roedd yn Uwch Ddarlithydd ac yn gyfarwyddwr arloeswr y Ganolfan Caffael Sgiliau ac Entrepreneuriaeth (SAECO) ym Mhrifysgol Ffederal Otuoke (FUO). Dr Ebie hefyd oedd cyfarwyddwr arloesi’r Ganolfan Datblygu Entrepreneuriaeth ac Astudiaethau Cyffredinol (CEDGS) ym Mhrifysgol Mountain Top, ffordd Lagos-Ibadan.

Meysydd Arbenigedd

 • Entrepreneuriaeth
 • Arloesi
 • Strategaeth
 • Arweinyddiaeth
 • Rheoli Busnes Rhyngwladol
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Rheoli Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Busnesau Bach a Chanolig sy’n seiliedig ar amaeth
 • Datblygu Cynaliadwy

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil
 1. Arweinyddiaeth a dysgu entrepreneuraidd
 2. Theori ac ymarfer Entrepreneuriaeth Gymdeithasol
 3. Ymchwil marchnata mewn arloesi a mabwysiadu technoleg yn yr Is-Sahara
 4. Mabwysiadu bancio symudol a boddhad cwsmeriaid yn niwydiant bancio Nigeria (UTAUT2)
 5. Addysg entrepreneuriaeth
 6. Methiant entrepreneuriaeth
 7. Entrepreneuriaeth, ethnigrwydd a chysylltiadau hiliol
 8. Entrepreneuriaeth mewn sefydliadau ffydd lleiafrifoedd ethnig
 9. Entrepreneuriaeth a Hiliaeth Sefydliadol
Cydweithrediadau