Golwg o Gampws Bae o’r awyr , gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Balaussa Shaimakhanova

Dr Balaussa Shaimakhanova

Darlithydd mewn Marchnata, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Cwblhaodd Balaussa Azubayeva ei PhD yn  Adran Busnes ac Economeg, Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe. Teitl ei PhD yw "Breaching Children's Rights to Education in Wales: Intergenerational Transmission of Cultural Capital and School to Work Transition". Yn ystod ei hastudiaethau PhD, cyhoeddodd Balaussa ei gwaith academaidd ar bwnc Cyfalaf ac Entrepreneuriaeth Ddiwylliannol.  Ochr yn ochr â'r PhD gweithiodd Balaussa fel Uwch-gynorthwy-ydd Addysgu, gan addysgu seminarau a chynnal gweithdai ar y modiwlau Dadansoddi Strategol a Strategaeth. 

Cyn y byd academaidd, roedd gan Balaussa tuag 20 mlynedd o brofiad gwaith ym maes marchnata a rheoli, mewn timau amrywiol a gwahanol ddiwydiannau. Gweithiodd Balaussa mewn cwmnïau rhyngwladol sy'n ymwneud â nwyddau defnyddwyr sy'n symud yn 

gyflym, mewn adrannau Marchnata, Cadwyn Gyflenwi a Masnach.  Roedd hi'n rheoli tîm o 110 o bobl ledled y wlad, arweiniodd ymgyrch hyrwyddo brand enfawr, dyfeisiodd a phrofodd weithdrefn draws-swyddogaethol ar gyfer cywirdeb ac olrhain cynnyrch. Yn ystod ei gwaith ym maes Marchnata, astudiodd Balaussa am Ddiploma Proffesiynol Ôl-raddedig mewn Marchnata gan Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) yn y DU a derbyniodd y diploma hwnnw. Ar hyn o bryd, mae Balaussa yn aelod o'r CIM ac yn gweithio tuag at statws y Marchnatwr Siartredig.  

Yn ogystal, mae gan Balaussa brofiad proffesiynol ym maes entrepreneuriaeth yn y sector addysg gynnar yn Kazakhstan. Trwy raglen bartneriaeth rhwng y llywodraeth a busnes gwnaeth Balaussa sefydlu a rheoli dau sefydliad addysg cyn ysgol yn Kazakhstan i ddiwallu her y wlad i wella addysg gyn ysgol ansoddol a chreu mwy o waith amser llawn i athrawon yn sector economi'r blynyddoedd cynnar. Cafodd Balaussa wobr am ei chyflawniadau ym myd busnes fel entrepreneur benywaidd yn Kazakhstan. 

Roedd Balaussa yn ysgolhaig Chevening ym Mhrifysgol Abertawe ar y cwrs Meistr Astudiaethau Plentyndod. Yn ystod ei hastudiaethau Meistr, bu Balaussa yn gweithio fel beirniad gwirfoddol yng Nghystadleuaeth Traethawd y Gymanwlad y Frenhines. 

Ar hyn o bryd, mae Balaussa yn addysgu Cynllunio Marchnata Strategol, Strategaeth a Dadansoddi Strategol yn yr Ysgol Reolaeth ac mae'n Gymrawd Cysylltiol yn yr Academi Addysg Uwch. Mae Balaussa yn llywodraethwr ysgol yn Ysgol Gynradd Brynmill.

Meysydd Arbenigedd

  • Marchnata Strategol
  • Rheoli Brand
  • Economeg Llafur
  • Damcaniaeth Ddiwylliannol (Bordieu)
  • Entrepreneuriaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Athroniaeth addysgu ag egwyddorion andragogeg

Y gwahaniaeth rhwng addysgeg ac andragogeg

Rhyngweithio

Amrywiaeth a Chynwysoldeb

Amlfoddolrwydd dulliau addysgu

Dysgu â Chymorth Technoleg 

Ymchwil Prif Wobrau