bay campus image
Dr Tegwen Malik

Dr Tegwen Malik

Uwch-ddarlithydd, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
322
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Uwch-ddarlithydd yw Tegwen Malik yn yr Ysgol Reolaeth ac mae'n uwch gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA). Mae gan Dr Malik sawl maes diddordeb ymchwil ac addysgu - Deallusrwydd Artiffisial (AI), Safonau Rhyngwladol, Dadansoddeg ar gyfer Busnes, Digideiddio a Rheoli Gweithrediadau.

Mae gan Dr Malik sawl rôl yn yr Ysgol Reolaeth, sef Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen MSc Rheoli (a llwybrau);  Arweinydd Strategol Chwaraeon (ac yn aelod o lif gwaith dysgu ac addysgu Chwaraeon y Brifysgol); Cyd-arweinydd Mathemateg ac Ystadegau; Cyfarwyddwr Addysg a Chynnwys Canolfan Ymchwil i-Lab ac arweinydd thema "Heriau Byd-eang a Chymdeithasol" y ganolfan; Arweinydd Ôl-raddedig y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).  Mae gan Dr Malik RPA UKAT (Ymarferydd Cydnabyddedig mewn Cynghori) ac mae'n aseswr gydag UKAT ar y fframweithiau proffesiynol ar gyfer cynghori a'r cynllun tiwtora yn y sector addysg uwch.

Mae gan Dr Malik brofiad ymarferol o reoli a chyflawni prosiectau'n lleol, yn genedlaethol, yn drawswladol ac yn rhyngwladol. Mae wedi bod yn rhan o lunio, mapio a chostio dyluniad prosesau sydd eu hangen wrth fynd â chynnyrch i'r farchnad, yn enwedig atebion sy'n torri tir newydd ynghyd â chydlynu a goruchwylio prosiectau ymchwil a diwydiant cydweithredol.   Dros y blynyddoedd, mae hi wedi cyfuno'n llwyddiannus ddiddordebau academaidd yn y gwyddorau a rheolaeth ynghyd ag ymchwil a chymhwyso’n ymarferol mewn diwydiant. Ei ffocws presennol yw maes deallusrwydd artiffisial a goblygiadau hyn i addysg uwch, busnes a sectorau eraill.  Felly mae mabwysiadu technoleg yn faes ymchwil y mae hi'n rhan ohono ar hyn o bryd.

Yn ogystal â hynny, mae gan Dr Malik ddiddordeb penodol mewn arloesi ac ymchwil, yn enwedig pan fydd hynny’n cael ei lywio gan natur ac felly dyma pam y mae ganddi ddiddordeb ym maes  bioddynwarededd.  Mae hi wedi bod yn rhan o ddatblygu ystod eclectig o brototeipiau, yn enwedig pan fyddan nhw'n deillio o drosi canlyniadau labordai miliynau o flynyddoedd o esblygiad natur (gan gynnwys yn sector y gwyddorau bywyd). Mae'r gwaith hwn wedi bod yn amlweddog mewn meysydd megis arfogaeth dryloyw a chasglu dŵr sydd wedi deillio o ymchwil a datblygu (sy'n cynnwys darganfod, gwerthuso ac asesu syniadau er mwyn eu troi'n arloesi a dylunio cynnyrch) o gamau cynnar i fasnacheiddio gan gwmnïau. 

Meysydd Arbenigedd

  • Deallusrwydd Artiffisial
  • Marchnata Digidol a'r Cyfryngau Cymdeithasol a'u Mabwysiadu
  • Technolegau datblygol ar gyfer busnes a rheoli
  • Safonau Rhyngwladol
  • Mathemateg ac Ystadegau ar gyfer Busnes
  • Rheoli Gweithrediadau
  • Rheoli Dŵr
  • Bioddynwarededd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Gwobr y Papur Ymchwil Gorau yng Nghynhadledd I3E 2023 ym Mrasil. Teitl y papur oedd:

“Exploring the Transformative Impact of Generative AI on Higher Education”