bay campus image
Mr Sebastian Kitching

Mr Sebastian Kitching

Uwch-ddarlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513035

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
316
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Uwch Ddarlithydd yw Sebastian Kitching sy’n addysgu ym meysydd Gweithrediadau a Rheoli Cadwyni Cyflenwi, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae ei brofiad o ddiwydiant yn cynnwys prosiectau sy'n ymwneud â gweithredu a gwerthuso’n barhaus systemau rheoli stocrestr awtomataidd yn y sector manwerthu. Treuliodd nifer o flynyddoedd hefyd yn gweithio yn Japan, gan ddatblygu diddordeb ym maes gweithrediadau gwasanaethau.

Mae ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys ymchwilio i’r ffactorau sy'n cyfrannu at gynhyrchu gwastraff bwyd yn y sector siopau cyfleustra gan ddefnyddio modelu Dynameg System. Mae hefyd yn weithredol wrth ddefnyddio meddalwedd efelychu i wella profiad dysgu'r myfyriwr; integreiddio prosesau gweithrediadau drwy fodelu, i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o systemau cymhleth.

Meysydd Arbenigedd

  • Dynameg systemau
  • Methodolegau Meddwl trwy systemau
  • Rheoli stocrestr nwyddau darfodus
  • Rheoli gweithrediadau gwasanaeth Japan
  • Rheoli cadwyni cyflenwi a yrrir gan alw
  • Defnyddio meddalwedd efelychu yn addysg uwch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modiwlau mewn Rheoli Gweithrediadau a Rheoli Cadwyni Cyflenwi ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.