A view of Singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Professor Jonathan Bradbury

Yr Athro Jonathan Bradbury

Cadair Bersonol, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295961

Cyfeiriad ebost

004
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiais yn yr Ysgol Hanes ym Mhrifysgol Bryste, gan raddio gyda BA ym 1984 a doethuriaeth ym 1991. Bûm yn gymrawd ymchwil mewn gwleidyddiaeth ym Mryste (1988-89); ac yn ddarlithydd dros dro yn Royal Holloway a Bedford New College, Llundain mewn polisi cymdeithasol a gwyddor gymdeithasol (1989-90); ac ym Mhrifysgol Warwick mewn gwleidyddiaeth (1990-92). Ymunais â Phrifysgol Abertawe ym 1992, ac ar ôl cael dyrchafiad i fod yn uwch ddarlithydd a darllenydd, cefais fy mhenodi i Gadair bersonol mewn Gwleidyddiaeth yn 2012.

Fel ymchwilydd rwyf wedi canolbwyntio ar wleidyddiaeth diriogaethol y ffordd y caiff y DU ei llywodraethu, sy'n ymwneud â llywodraeth ddatganoledig a llywodraeth leol. Mae gen i ddiddordeb mewn dadansoddi gwladweinyddiaeth llywodraethu, yn ogystal â goblygiadau gwleidyddol, polisi a chynrychiolaeth llywodraeth diriogaethol. Mae fy ngwaith diweddar wedi canolbwyntio ar ddadansoddi datganoli ers diwedd y 1990au ac mae'n cynnwys fy llyfr newydd, Constitutional Policy and Territorial Politics in the UK: Union and Devolution, 1997-2007 (BUP, yn y wasg 2021).

Ers 2017 rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr Ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn hynny, roeddwn yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol, 2012-16. Yn ystod y cyfnod hwn, fi hefyd oedd Arweinydd y Brifysgol yng Nghanolfan Hyfforddi Doethurol gydweithredol ESRC Cymru, 2011-16. Rwyf hefyd wedi bod yn Bennaeth yr Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, 2010-12; Cydgysylltydd Fframwaith Ymchwil Ragorol ar gyfer Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, 2009-18; ac Is-Ddeon ar gyfer hyfforddiant ymchwil, cynnull myfyrwyr/staff ac ansawdd yn y Gyfadran Ymchwil Ôl-raddedig 2002-06.

Yn fy ngwaith addysgu, rwy'n cynnull modiwlau ar wleidyddiaeth y DU, datganoli cymharol a Senedd Cymru. Rwyf wedi goruchwylio naw myfyriwr doethuriaeth llwyddiannus sydd wedi mynd ymlaen i yrfaoedd mewn llywodraeth, ymchwil ac addysg. Mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ymchwil newydd ym meysydd datganoli cymharol/y DU, gwleidyddiaeth y DU a pholisi cyhoeddus.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwleidyddiaeth diriogaethol gymharol
  • Gwleidyddiaeth diriogaethol a datganoli yn y DU
  • Polisi cyfansoddiadol a datganoli
  • Datganoli, llywodraethu a pholisi cyhoeddus
  • Pleidiau'n ymaddasu i ddatganoli
  • Gwleidyddiaeth a chynrychiolaeth aml-lefel
  • Llywodraeth, dem

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ym mlwyddyn academaidd 2020-21 byddaf yn cynnull y modiwlau canlynol.

The Welsh Parliament/Senedd Cymru (PO-3323)

Politics in Contemporary Britain (PO-M46)

Devolution in Comparative Perspective (PO-M89)

Rwyf hefyd yn cyfrannu at Approaches to Politics (PO-241)

A modiwlau Traethawd Hir ar Lefel 3 a Gradd Meistr.

Ar hyn o bryd fi yw prif oruchwylydd doethuriaeth James Davenport, sy'n astudio cynrychiolaeth wleidyddol yn neddfwrfeydd taleithiol yr Unol Daleithiau; ac ail oruchwylydd Owen Williams, sy'n astudio llywodraethu aml-lefel, cymunedau epistemig a pholisi treftadaeth ddiwylliannol yn Quebec a Chymru.

Mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ymchwil newydd ym meysydd datganoli cymharol/y DU, gwleidyddiaeth y DU, llywodraeth, pleidiau a pholisi cyhoeddus.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau