Mae i-Lab (Labordy Arloesedd) Abertawe wedi'i leoli yn yr Ysgol Reolaeth, ac mae'n cynnwys casgliad o ganolfannau, themâu, grwpiau ac unigolion sy'n archwilio arloesedd yn ei ystyr ehangaf.

Nod y Ganolfan yw meithrin gwell dealltwriaeth o arloesedd, sut i'w reoli, a'i ddylanwad ar ddefnyddwyr, cyflogeion, dinasyddion, sefydliadau, marchnadoedd a chymdeithas.

Mae gwaith i-Lab yn mabwysiadu safbwyntiau ansoddol a meintiol, a gellir ei gategoreiddio i adlewyrchu diddordebau'r aelodau ar lefelau cymdeithasol, sefydliadol ac unigol (dinesydd/defnyddiwr). 

Gwneir gwaith ymchwil yn i-Lab mewn amrywiaeth o gyd-destunau, a hynny gan edrych o safbwynt datblygu, mabwysiadu, lledaenu, cynaliadwyedd ac effaith arloesedd. Mae'r dull hwn yn fodd i gyflawni prosiectau mewnol, o fewn i-Lab ac ar draws yr Ysgol Reolaeth a'r Brifysgol ehangach, a chydweithio â phartneriaid allanol.

Yr Athro Mike Williams

- Cyfarwyddwr

male smiling