Tîm beicio Novo a Richard Bracken

Yr Her

Nod ymchwilwyr Abertawe, fel rhan o dîm byd-eang, oedd ymchwilio i feicwyr proffesiynol â Diabetes math 1 er mwyn darganfod cliwiau am well rheolaeth ar glwcos. Gallai hyn helpu i ddatblygu argymhellion gwell i eraill â'r cyflwr.

Mae beiciwr mewn prawf yn cael ei ddangos canlyniadau ar liniadur

Y Dull

Teithiodd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe, gan gynnwys yr arbenigwr Diabetes Dr Richard Bracken, i Sbaen i ymuno â thîm rhyngwladol. Nod y tîm oedd monitro tîm beicio proffesiynol Novo Nordisk; dyma'r unig dîm beicio proffesiynol yn y byd sy'n cynnwys reidwyr â Diabetes Math 1.

Casglodd yr ymchwilwyr ddata maeth, glwcos a ffisioleg yn ystod hyfforddiant dwys y tîm a phrotocolau profi cynhwysfawr y gamp.

Yr Effaith
Llwyddodd y tîm ymchwil i:

  • ddeall yn well y ffactorau sy'n esbonio galluoedd y timau beicio
  • ymchwilio i'w harferion dietegol wrth hyfforddi a rasio a
  • nodi manylion arferion rheoli'r glwcos yn y gwaed sy'n caniatáu lefelau mor uchel o ymarfer corff

Bydd ymchwil i ofynion beicwyr elît, proffesiynol â Diabetes math 1 yn chwarae rhan bwysig o ran deall y cyflwr yn well i lawer o bobl eraill. Bydd y canfyddiadau'n llywio cyngor gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i unrhyw un mae'r cyflwr yn effeithio arno ac sydd am fod yn fwy egnïol yn gorfforol.

Dysgwch fwy am yr ymchwil yma.

Canolfan Ymchwil

Ymarfer Corff, Meddygaeth ac Iechyd

Ymchwilwyr ASTEM mewn labordy gyda dyn ar gefn beic a dynes yn cymryd ei guriad calon

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe