Prif Weinidog Seland Newydd yn Penodi’r Gwir Anrhydeddus Jacinda Arden yn Gennad Arbennig ar gyfer Galwad Christchurch

24 Ebrill 2023

Seland Newydd yn Penodi’r Jacinda Arden yn Gennad Arbennig ar gyfer Gyfer Galwad Christchurch

IISTL yn Rhan o Ddigwyddiad Pennu Agenda

21 Ebrill 2023

IISTL yn Rhan o Ddigwyddiad Pennu Agenda

Y Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol (IISTL) yn helpu i gynnal ymryson morwrol mwyaf blaenllaw India

4 Ebrill 2023

IISTL yn helpu i gynnal ymryson morwrol mwyaf blaenllaw India

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

20 Mawrth 2023

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

10 Mawrth 2023

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol ymhlith Darparwyr Gwasanaethau Lletya Ar-lein

2 Mawrth 2023

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

18 Ionawr 2023

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

Taith Addysgol Diwedd y Tymor i Fyfyrwyr LLM

9 Rhagfyr 2022

Taith Addysgol Diwedd y Tymor i Fyfyrwyr LLM

Ysgol y Gyfraith yn Rhagori yn Nhablau Prifysgolion y Byd

7 Tachwedd 2022

Ysgol y Gyfraith yn Rhagori yn Nhablau Prifysgolion y Byd

Myfyrwyr MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn mynd i Seremoni Wobrwyo 'Cyber 9/12'

26 Hydref 2022

Myfyrwyr MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn mynd i Seremoni Wobrwyo 'Cyber 9/12'

Prifysgol Abertawe'n cael ei chynrychioli yn Uwchgynhadledd Arweinwyr Galwad Christchurch

12 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe'n cael ei chynrychioli yn Uwchgynhadledd Arweinwyr Galwad Christchurch

Dyfarnwyd Gwobr Bloomfield i Agnes

29 Medi 2022

Dyfarnwyd Gwobr Bloomfield i Agnes

Un o’n graddedigion diweddar yn y Gyfraith, Lorna, yn ennill Gwobr Eric McGraw

29 Medi 2022

Un o’n graddedigion diweddar yn y Gyfraith, Lorna, yn ennill Gwobr Eric McGraw

Cynhaliwyd yr 17eg Gynhadledd Flynyddol yn Abertawe

10 Medi 2022

Cynhaliwyd yr 17eg Gynhadledd Flynyddol yn Abertawe

Mari Watkins

10 Medi 2022

Myfyriwr graddedig o Ysgol y Gyfraith wedi’i galw i’r Bar a chael tymor prawf

Lansio Prosiect TRUE - Ymddiriedaeth mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr

11 Awst 2022

Lansio Prosiect TRUE - Ymddiriedaeth mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr

Stephenson Harwood yn rhoi interniaethau i fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe

5 Awst 2022

Stephenson Harwood yn rhoi interniaethau i fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe

HFW yn Gwobrwyo Myfyrwyr LLM Abertawe

3 Awst 2022

HFW yn Gwobrwyo Myfyrwyr LLM Abertawe

Edmundo'n ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

1 Awst 2022

Edmundo'n ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

Fyfyrwyr Trent-Abertawe’n Graddio Gyda Chanlyniadau Rhagorol

29 Gorffennaf 2022

Fyfyrwyr Trent-Abertawe’n Graddio Gyda Chanlyniadau Rhagorol

Yuan yn ennill gwobr Yswiriant Morol Kennedys

29 Gorffennaf 2022

Yuan yn ennill gwobr Yswiriant Morol Kennedys

Yr IISTL yn cwrdd â'i gyn-fyfyrwyr yn Llundain

27 Gorffennaf 2022

Yr IISTL yn cwrdd â'i gyn-fyfyrwyr yn Llundain

Dyfarnwyd Gwobr Ince i Edmundo

25 Gorffennaf 2022

Dyfarnwyd Gwobr Ince i Edmundo

Graddau LLM Cyfraith Llongau a Masnach Abertawe yn Derbyn Canlyniadau Ardderchog

8 Gorffennaf 2022

Graddau LLM Cyfraith Llongau a Masnach Abertawe yn Derbyn Canlyniadau Ardderchog

Yr Athro Richard Williams yn rhan o Ddrafftio Siarter Llogi Llongau newydd BIMCO

26 Mai 2022

Yr Athro Richard Williams yn rhan o Ddrafftio Siarter Llogi Llongau newydd BIMCO

Marzia Babakarkhail yn rhannu ei stori llawn ysbrydoliaeth ag Ysgol y Gyfraith

5 Mai 2022

Marzia Babakarkhail yn rhannu ei stori llawn ysbrydoliaeth ag Ysgol y Gyfraith

Myfyriwr y Gyfraith wedi'i enwebu am Wobr LawWorks a Pro Bono i Fyfyrwyr gan yr Atwrnai Cyffredinol

20 Ebrill 2022

Myfyriwr y Gyfraith wedi'i enwebu am Wobr LawWorks a Pro Bono i Fyfyrwyr gan yr Atwrnai Cyffredinol

Digwyddiad Morgludiant Awtonomaidd yn Llundain

11 Ebrill 2022

Digwyddiad Morgludiant Awtonomaidd yn Llundain

Myfyrwyr y Gyfraith yn Mynychu Digwyddiad yn Lincoln's Inn

7 Ebrill 2022

Myfyrwyr y Gyfraith yn Mynychu Digwyddiad yn Lincoln's Inn

Y Gyfraith yn Abertawe yn y 200 Gorau yn Nhablau QS o Brifysgolion y Byd 2022

6 Ebrill 2022

Y Gyfraith yn Abertawe yn y 200 Gorau yn Nhablau QS o Brifysgolion y Byd 2022

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug-lys Barn HFW a Thaith Gyflogadwyedd yn Llundain

5 Ebrill 2022

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug-lys Barn HFW a Thaith Gyflogadwyedd yn Llundain

Yr IISTL yn Cyd-drefnu Cystadleuaeth Ffug-lys Barn Morwrol Genedlaethol India

28 Mawrth 2022

Yr IISTL yn Cyd-drefnu Cystadleuaeth Ffug-lys Barn Morwrol Genedlaethol India

Canolfan Gyfreithiol y Plant yn derbyn grant gwerth £100,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn Foundation

23 Chwefror 2022

Canolfan Gyfreithiol y Plant yn derbyn grant gwerth £100,000

Clinig y Gyfraith Abertawe'n cael Grant gan Gymdeithas y Plant

27 Ionawr 2022

Clinig y Gyfraith Abertawe'n cael Grant gan Gymdeithas y Plant

Yr IISTL yn dathlu lansio monograff newydd

24 Ionawr 2022

Yr IISTL yn dathlu lansio monograff newydd

Myfyrwyr y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn cyrraedd Rownd Derfynol Her Strategaeth Seiber 9/12 y DU

13 Ionawr 2022

Myfyrwyr y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn cyrraedd Rownd Derfynol

Adroddiad Newydd wedi'i Gyhoeddi ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

10 Ionawr 2022

Adroddiad Newydd wedi'i Gyhoeddi ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

Digwyddiadau Siarad Aelodau’r IISTL

22 Medi 2022

Digwyddiadau Siarad Aelodau’r IISTL