Sicrhau rôl ym maes Cyfraith Teulu ar ôl graddio yn y Gyfraith o Trent-Abertawe

7 Rhagfyr 2023

Sicrhau rôl ym maes Cyfraith Teulu ar ôl graddio yn y Gyfraith o Trent-Abertawe

Ysgol y Gyfraith i gynnal Cynhadledd Cymdeithas Athrawon y Gyfraith (yr ALT) 2024

21 Tachwedd 2023

Ysgol y Gyfraith i gynnal Cynhadledd Cymdeithas Athrawon y Gyfraith (yr ALT) 2024

Yr IISTL yn Parhau i Ddatblygu Cysylltiadau â'r Diwydiant

18 Tachwedd 2023

Yr IISTL yn Parhau i Ddatblygu Cysylltiadau â'r Diwydiant

Yr Athro Yvonne McDermott Rees wedi'i hethol yn Feinciwr Academaidd y Deml Fewnol

14 Tachwedd 2023

Yr Athro Yvonne McDermott Rees wedi'i hethol yn Feinciwr Academaidd y Deml Fewnol

Cyn-fyfyrwyr LLM yn dod ynghyd yn Llundain

10 Tachwedd 2023

Cyn-fyfyrwyr LLM yn dod ynghyd yn Llundain

Cyn-fyfyriwr â gradd LLB o Abertawe yn Lansio Ymgyrch Iechyd Meddwl Fyd-eang

26 Hydref 2023

Cyn-fyfyriwr â gradd LLB o Abertawe yn Lansio Ymgyrch Iechyd Meddwl Fyd-eang

Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn cydnabod Tech Against Terrorism Europe

26 Hydref 2023

Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn cydnabod Tech Against Terrorism Europe

Clinig y Gyfraith Abertawe yn Lansio Clinig Anafiadau Personol mewn partneriaeth â Hodge, Jones ac Allen

16 Hydref 2023

Clinig y Gyfraith Abertawe yn Lansio Clinig Anafiadau Personol

Un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn tyngu llw fel Barnwr yn Nigeria

10 Hydref 2023

Un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn tyngu llw fel Barnwr yn Nigeria

Prosiect TRUE yn cynnal ffug dreial nodedig i brofi ymddiriedaeth rheithwyr mewn tystiolaeth a grëir gan ddefnyddwyr

6 Hydref 2023

Prosiect TRUE yn cynnal ffug dreial nodedig i brofi ymddiriedaeth rheithwyr mewn tystiolaeth a grëir

Yr IISTL yn arwain y ffordd ym maes Technoleg a Chyfraith Fasnachol

29 Medi 2023

Yr IISTL yn arwain y ffordd ym maes Technoleg a Chyfraith Fasnachol

IISTL yn ymuno â BIMCO yn ystod Wythnos Morgludiant Ryngwladol Llundain

15 Medi 2023

IISTL yn ymuno â BIMCO yn ystod Wythnos Morgludiant Ryngwladol Llundain

Cynhadledd Nodedig wedi’i Chynnal gan y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol

8 Medi 2023

Cynhadledd Nodedig wedi’i Chynnal gan y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol

Cydnabod Llwyddiant Myfyrwyr ar Lefel LLM

16 Awst 2023

Cydnabod Llwyddiant Myfyrwyr ar Lefel LLM

Cymru: Arweinydd byd-eang ym maes Technoleg Gyfreithiol?

14 Awst 2023

Cymru: Arweinydd byd-eang ym maes Technoleg Gyfreithiol?

Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru'n myfyrio ar bedair blynedd lwyddiannus

7 Awst 2023

Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru'n myfyrio ar bedair blynedd lwyddiannus

Enillwyr Gwobr Stephenson Harwood yn cael eu Cyhoeddi

7 Awst 2023

Enillwyr Gwobr Stephenson Harwood yn cael eu Cyhoeddi

Layesh yn Ennill Gwobr Kennedys

31 Gorffennaf 2023

Layesh yn Ennill Gwobr Kennedys

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau HFW ar gyfer 2023

27 Gorffennaf 2023

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau HFW ar gyfer 2023

Abertawe'n cynnal IMLAM 2023

24 Gorffennaf 2023

Abertawe'n cynnal IMLAM 2023

Vishesh yn Ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

7 Gorffennaf 2023

Vishesh yn Ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

Ysgol y Gyfraith yn cyflawni'r perfformiad gorau erioed yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc

29 Mehefin 2023

Ysgol y Gyfraith yn cyflawni'r perfformiad gorau erioed yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc

Prosiect Yswiriant Seiber yn Trafod Canfyddiadau ym Mhrifddinas Cymru

29 Mehefin 2023

Prosiect Yswiriant Seiber yn Trafod Canfyddiadau ym Mhrifddinas Cymru

Mentrau Cyflogadwyedd IISTL yn parhau drwy'r Haf

16 Mehefin 2023

Mentrau Cyflogadwyedd IISTL yn parhau drwy'r Haf

Cynnal Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug lys Barn LLM Abertawe ar y cyd â Kennedys a Quadrant Chambers

9 Mehefin 2023

Cynnal Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug lys Barn LLM Abertawe ar y cyd â Kennedys a Quadrant Chambers

Cystadleuaeth Cyber 9/12 yn Arwain at Ddyfodol Disglair i Laurence

4 Mehefin 2023

Cystadleuaeth Cyber 9/12 yn Arwain at Ddyfodol Disglair i Laurence

Yr IISTL yn Cynnal Gweithdy Llwyddiannus a Ariannwyd gan yr SLS

4 Mehefin 2023

Yr IISTL yn Cynnal Gweithdy Llwyddiannus a Ariannwyd gan yr SLS

Prif Weinidog Seland Newydd yn Penodi’r Gwir Anrhydeddus Jacinda Arden yn Gennad Arbennig ar gyfer Galwad Christchurch

24 Ebrill 2023

Seland Newydd yn Penodi’r Jacinda Arden yn Gennad Arbennig ar gyfer Gyfer Galwad Christchurch

IISTL yn Rhan o Ddigwyddiad Pennu Agenda

21 Ebrill 2023

IISTL yn Rhan o Ddigwyddiad Pennu Agenda

Y Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol (IISTL) yn helpu i gynnal ymryson morwrol mwyaf blaenllaw India

4 Ebrill 2023

IISTL yn helpu i gynnal ymryson morwrol mwyaf blaenllaw India

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

20 Mawrth 2023

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

10 Mawrth 2023

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol ymhlith Darparwyr Gwasanaethau Lletya Ar-lein

2 Mawrth 2023

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

18 Ionawr 2023

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

Taith Addysgol Diwedd y Tymor i Fyfyrwyr LLM

9 Rhagfyr 2022

Taith Addysgol Diwedd y Tymor i Fyfyrwyr LLM

Ysgol y Gyfraith yn Rhagori yn Nhablau Prifysgolion y Byd

7 Tachwedd 2022

Ysgol y Gyfraith yn Rhagori yn Nhablau Prifysgolion y Byd

Myfyrwyr MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn mynd i Seremoni Wobrwyo 'Cyber 9/12'

26 Hydref 2022

Myfyrwyr MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn mynd i Seremoni Wobrwyo 'Cyber 9/12'

Prifysgol Abertawe'n cael ei chynrychioli yn Uwchgynhadledd Arweinwyr Galwad Christchurch

12 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe'n cael ei chynrychioli yn Uwchgynhadledd Arweinwyr Galwad Christchurch

Dyfarnwyd Gwobr Bloomfield i Agnes

29 Medi 2022

Dyfarnwyd Gwobr Bloomfield i Agnes

Un o’n graddedigion diweddar yn y Gyfraith, Lorna, yn ennill Gwobr Eric McGraw

29 Medi 2022

Un o’n graddedigion diweddar yn y Gyfraith, Lorna, yn ennill Gwobr Eric McGraw

Cynhaliwyd yr 17eg Gynhadledd Flynyddol yn Abertawe

10 Medi 2022

Cynhaliwyd yr 17eg Gynhadledd Flynyddol yn Abertawe

Mari Watkins

10 Medi 2022

Myfyriwr graddedig o Ysgol y Gyfraith wedi’i galw i’r Bar a chael tymor prawf

Lansio Prosiect TRUE - Ymddiriedaeth mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr

11 Awst 2022

Lansio Prosiect TRUE - Ymddiriedaeth mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr

Stephenson Harwood yn rhoi interniaethau i fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe

5 Awst 2022

Stephenson Harwood yn rhoi interniaethau i fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe

HFW yn Gwobrwyo Myfyrwyr LLM Abertawe

3 Awst 2022

HFW yn Gwobrwyo Myfyrwyr LLM Abertawe

Edmundo'n ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

1 Awst 2022

Edmundo'n ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

Fyfyrwyr Trent-Abertawe’n Graddio Gyda Chanlyniadau Rhagorol

29 Gorffennaf 2022

Fyfyrwyr Trent-Abertawe’n Graddio Gyda Chanlyniadau Rhagorol

Yuan yn ennill gwobr Yswiriant Morol Kennedys

29 Gorffennaf 2022

Yuan yn ennill gwobr Yswiriant Morol Kennedys

Yr IISTL yn cwrdd â'i gyn-fyfyrwyr yn Llundain

27 Gorffennaf 2022

Yr IISTL yn cwrdd â'i gyn-fyfyrwyr yn Llundain

Dyfarnwyd Gwobr Ince i Edmundo

25 Gorffennaf 2022

Dyfarnwyd Gwobr Ince i Edmundo

Graddau LLM Cyfraith Llongau a Masnach Abertawe yn Derbyn Canlyniadau Ardderchog

8 Gorffennaf 2022

Graddau LLM Cyfraith Llongau a Masnach Abertawe yn Derbyn Canlyniadau Ardderchog

Yr Athro Richard Williams yn rhan o Ddrafftio Siarter Llogi Llongau newydd BIMCO

26 Mai 2022

Yr Athro Richard Williams yn rhan o Ddrafftio Siarter Llogi Llongau newydd BIMCO

Emyr Wile yn Ennill Gwobr Cyfranias Neilltuol at Waith Ymgysylltu A’r Cyhoedd

24 Mai 2022

Emyr Wile yn Ennill Gwobr Cyfranias Neilltuol at Waith Ymgysylltu A’r Cyhoedd

Marzia Babakarkhail yn rhannu ei stori llawn ysbrydoliaeth ag Ysgol y Gyfraith

5 Mai 2022

Marzia Babakarkhail yn rhannu ei stori llawn ysbrydoliaeth ag Ysgol y Gyfraith

Myfyriwr y Gyfraith wedi'i enwebu am Wobr LawWorks a Pro Bono i Fyfyrwyr gan yr Atwrnai Cyffredinol

20 Ebrill 2022

Myfyriwr y Gyfraith wedi'i enwebu am Wobr LawWorks a Pro Bono i Fyfyrwyr gan yr Atwrnai Cyffredinol

Digwyddiad Morgludiant Awtonomaidd yn Llundain

11 Ebrill 2022

Digwyddiad Morgludiant Awtonomaidd yn Llundain

Myfyrwyr y Gyfraith yn Mynychu Digwyddiad yn Lincoln's Inn

7 Ebrill 2022

Myfyrwyr y Gyfraith yn Mynychu Digwyddiad yn Lincoln's Inn

Y Gyfraith yn Abertawe yn y 200 Gorau yn Nhablau QS o Brifysgolion y Byd 2022

6 Ebrill 2022

Y Gyfraith yn Abertawe yn y 200 Gorau yn Nhablau QS o Brifysgolion y Byd 2022

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug-lys Barn HFW a Thaith Gyflogadwyedd yn Llundain

5 Ebrill 2022

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug-lys Barn HFW a Thaith Gyflogadwyedd yn Llundain

Gwnaed Cyfraniadau Allweddol at Waith Comisiwn y Gyfraith

29 Mawrth 2022

Gwnaed Cyfraniadau Allweddol at Waith Comisiwn y Gyfraith

Yr IISTL yn Cyd-drefnu Cystadleuaeth Ffug-lys Barn Morwrol Genedlaethol India

28 Mawrth 2022

Yr IISTL yn Cyd-drefnu Cystadleuaeth Ffug-lys Barn Morwrol Genedlaethol India

Canolfan Gyfreithiol y Plant yn derbyn grant gwerth £100,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn Foundation

23 Chwefror 2022

Canolfan Gyfreithiol y Plant yn derbyn grant gwerth £100,000

Clinig y Gyfraith Abertawe'n cael Grant gan Gymdeithas y Plant

27 Ionawr 2022

Clinig y Gyfraith Abertawe'n cael Grant gan Gymdeithas y Plant

Yr IISTL yn dathlu lansio monograff newydd

24 Ionawr 2022

Yr IISTL yn dathlu lansio monograff newydd

Myfyrwyr y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn cyrraedd Rownd Derfynol Her Strategaeth Seiber 9/12 y DU

13 Ionawr 2022

Myfyrwyr y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn cyrraedd Rownd Derfynol

Adroddiad Newydd wedi'i Gyhoeddi ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

10 Ionawr 2022

Adroddiad Newydd wedi'i Gyhoeddi ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

Digwyddiadau Siarad Aelodau’r IISTL

22 Medi 2022

Digwyddiadau Siarad Aelodau’r IISTL