Mari’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol y gyfraith

8 Ebrill 2020

Mari’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol y gyfraith

Logo for CYTREC

14 Mai 2020

Adroddiad am Eithafiaeth Ar-lein yn Dyfynnu Ymchwil CYTREC

Gareth a Bethan

5 Mehefin 2020

Graddedigion Ysgol y Gyfraith yn priodi blynyddoedd ar ôl graddio

IP Wales logo

9 Mehefin 2020

IP Wales yn cyhoeddi papur newydd am ddiogelu cyfrinachau masnach eich cwmni

QAA logo

18 Mehefin 2020

Yr Athro Michael Draper

Myfyrirw gyfraith Isabel Francis

1 Gorffennaf 2020

Myfyriwr y gyfraith o Brifysgol Abertawe'n ennill gwob o fri

Tory Jenkins

2 Gorffennaf 2020

Mae’r Athro Cysylltiol Victoria Jenkins wedi’i chydnabod fel yr unigolyn cyntaf i ystyried pwysigrwy

Winners of Future Legal Minds Competition

7 Gorffennaf 2020

Dathliadau wrth i Mari ddod yn ail mewn cystadleuaeth nodedig

Photo of Hillary Rodham Clinton and Scholarship Information.

23 Gorffennaf 2020

Hillary Rodham Clinton yn agor y broses ymgeisio ar gyfer rhaglen ysgoloriaeth yn ei henw

Foto Maura Conway

31 Gorffennaf 2020

Arbenigwr o’r Radd Flaenaf ar Weithgareddau Ar-lein Terfysgwyr yn Ymuno ag Ysgol y Gyfraith

YUYANG SUN YW ENILLYDD CYNTAF GWOBR HANNAFORD TURNER

2 Awst 2020

YUYANG SUN YW ENILLYDD CYNTAF GWOBR HANNAFORD TURNER

Myfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn rhagori yn interniaethau’r haf gyda’r Athro Michael Draper, gan gyfrannu at Ganllawiau newydd y QAA.

3 Awst 2020

Myfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn rhagori yn interniaethau’r haf gyda’r Athro Michael Draper

IP Cymru’n Cyhoeddi ei Erthygl Ddiweddaraf:

3 Awst 2020

IP Cymru’n Cyhoeddi ei Erthygl Ddiweddaraf: "IP Wales (1999-2019): An International Case Study in Su

Abertawe’n Cyflwyno Modiwl LLM Cyfoes: Eiddo Deallusol, Arloesedd a’r Gyfraith

13 Awst 2020

Abertawe’n Cyflwyno Modiwl LLM Cyfoes: Eiddo Deallusol, Arloesedd a’r Gyfraith

Filippos yn ennill Gwobr Ince 2020

14 Awst 2020

Filippos yn ennill Gwobr Ince 2020

Ymchwilydd o CYTREC yn ymuno â Phwyllgor Ymgynghorol Annibynnol y Fforwm Rhyngrwyd Byd-eang i Atal Terfysgaeth

1 Medi 2020

Ymchwilydd o CYTREC yn ymuno â Phwyllgor Ymgynghorol Annibynnol y Fforwm Rhyngrwyd Byd-eang i Atal T

GWOBR BLOOMFIELD LAW YN MYND I MR AZEKE

4 Medi 2020

GWOBR BLOOMFIELD LAW YN MYND I MR AZEKE

FILIPPOS YN ENNILL GWOBR FLYNYDDOL KENNEDY MEWN YSWIRIANT MORWROL

8 Medi 2020

FILIPPOS YN ENNILL GWOBR FLYNYDDOL KENNEDY MEWN YSWIRIANT MORWROL

Gwobrau HFW i Fyfyrwyr LLM Abertawe

9 Medi 2020

Gwobrau HFW i Fyfyrwyr LLM Abertawe

Cynnal 16eg Gynhadledd Flynyddol yr IISTL ar-lein

11 Medi 2020

Cynnal 16eg Gynhadledd Flynyddol yr IISTL ar-lein

Cydweithredwr Ymchwil yr Adran Droseddeg wedi'i Enwebu am Wobr Nodedig

23 Medi 2020

Cydweithredwr Ymchwil yr Adran Droseddeg wedi'i Enwebu am Wobr Nodedig

Clinig y Gyfraith Abertawe yn ennill Achrediad Safon Ansawdd Cyngor (AQS)

1 Hydref 2020

Clinig y Gyfraith Abertawe yn ennill Achrediad Safon Ansawdd Cyngor (AQS)

Nod Adroddiad Newydd yw Cefnogi Ymgorffori CCUHP yn Jersey

2 Hydref 2020

Nod Adroddiad Newydd yw Cefnogi Ymgorffori CCUHP yn Jersey

Derbyn CYTREC fel aelod sefydliadol o Rwydwaith RESOLVE

9 Hydref 2020

Derbyn CYTREC fel aelod sefydliadol o Rwydwaith RESOLVE

Foto Mari Watkins

11 Tachwedd 2020

Mae Mari, myfyriwr y Gyfraith, wedi ennill Gwobr Neuberger

Cyn-fyfyriwr o Ysgol y Gyfraith yn Cyhoeddi Adroddiad Allweddol gydag Unicef

11 Rhagfyr 2020

Cyn-fyfyriwr o Ysgol y Gyfraith yn Cyhoeddi Adroddiad Allweddol gydag Unicef

Llwyddiant i Glinig y Gyfraith Abertawe yng Ngwobrau Pro Bono LawWorks

3 Rhagfyr 2020

Llwyddiant i Glinig y Gyfraith Abertawe yng Ngwobrau Pro Bono LawWorks

Sefydliad Siartredig y Cymrodeddwyr (CIArb) yn Dyfarnu Statws Darparwr Cwrs Cydnabyddedig i Ysgol y Gyfraith Abertawe

3 Rhagfyr 2020

Sefydliad Siartredig y Cymrodeddwyr (CIArb) yn Dyfarnu Statws Darparwr Cwrs Cydnabyddedig

Syr Peter Gross yn Cyflwyno Darlith IISTL i Ddathlu 20 Mlynedd ers ei Sefydlu

9 Rhagfyr 2020

Syr Peter Gross yn Cyflwyno Darlith IISTL i Ddathlu 20 Mlynedd ers ei Sefydlu