Croeso i'n tudalen!

Gall aelodau'r cyhoedd elwa o gyngor cyfreithiol am ddim gan Glinig y Gyfraith Abertawe. Mae'r Clinig yn helpu myfyrwyr trydedd flwyddyn y Gyfraith a Throseddeg i ennill profiad gwerthfawr drwy roi damcaniaeth ar waith. Gan weithio ochr yn ochr â chyfreithwyr sy'n ymarfer, gall y myfyrwyr roi cyngor i gleientiaid.

Cyngor cyfrinachol am ddim - Gall aelodau'r cyhoedd, myfyrwyr a staff y Brifysgol dderbyn cyngor cyfreithiol am ddim.

Grŵp o fyfyrwyr hapus ar daith maes gyda'r athro Richard Owen

PROFIADAU MYFYRWYR - CLINIG Y GYFRAITH

Clinig y Gyfraith Arobryn
Clinig y Gyfraith Arobryn

Gwobrau Diweddar

  • Gwobr 2020 LawWorks Cymru 
  • 'Cyfraniad Gorau gan Dîm o Fyfyrwyr' – Gwobrau LawWorks a’r Twrnai Cyffredinol am Waith Pro Bono gan Fyfyrwyr 2019 
  • 'Gwobr LawWorks Cymru' – Gwobrau Pro Bono LawWorks  
  • Achrediad ‘Safon Ansawdd Cyngor’ 
  • Aelodaeth Gyflawn o Rwydwaith Cyngor Cymru