Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso i'n tudalen!

Ni all Glinig y Gyfraith Abertawe cymryd ymlaen unrhyw gleientiaid newydd ar hyn o bryd. Byddwn yn derbyn cleientiaid a materion newydd eto o ddechrau mis Hydref.

Gall aelodau'r cyhoedd elwa o gyngor cyfreithiol am ddim gan Glinig y Gyfraith Abertawe. Mae'r Clinig yn helpu myfyrwyr trydedd flwyddyn y Gyfraith a Throseddeg i ennill profiad gwerthfawr drwy roi damcaniaeth ar waith. Gan weithio ochr yn ochr â chyfreithwyr sy'n ymarfer, gall y myfyrwyr roi cyngor i gleientiaid.

Cyngor cyfrinachol am ddim - Gall aelodau'r cyhoedd, myfyrwyr a staff y Brifysgol dderbyn cyngor cyfreithiol am ddim.

Grŵp o fyfyrwyr hapus ar daith maes gyda'r athro Richard Owen

Clinigau Cyngor Cyfreithiol

Ceir clinigau cyngor cyfreithiol galw heibio newydd yng Nghlinig y Gyfraith, Prifysgol Abertawe!
Ceir y cymorth cyfreithiol canlynol AM DDIM:

  • Clinig Tai, 1pm-3pm
  • Clinig Cyffredinol, 2pm-4pm 
  • Clinig Teuluol, 4pm-6pm

Wedi'i gefnogi gan: Duncan Lewis Solicitors, Peter Lynn and Partners, Graham Evans and Partners, Smith Llewellyn and Douglas-Jones Mercer Solicitors.

Mae sesiynau galw heibio ar agor i bawb. Am ymholiadau:
E-bostiwch: lawclinic@abertawe.ac.uk neu ffoniwch: 01792 295387

Rhoddir yr holl gyngor a chymorth cyfreithiol yn gyfrinachol

Ni all Clinig y Gyfraith Abertawe dderbyn apwyntiadau ar gyfer materion sy'n ymwneud â'r canlynol: mewnfudo, cyfraith trosedd, ysgrifennu ewyllys, trethi a dyledion. Ni all gynorthwyo â hawliadau a allai achosi gwrthdaro buddiannau i'r cwmnïau sy'n eu goruchwylio. Mae'r Clinig yn cadw'r hawl i beidio â rhoi cyngor ar unrhyw achos penodol.

Nid yw Clinig y Gyfraith Abertawe wedi'i reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, ac nid yw'n honni ei fod yn bractis cyfreithwyr. Mae'r holl fyfyrwyr yn derbyn hyfforddiant trylwyr ac yn cydymffurfio â'r protocol pro bono.

Sut all myfyrwyr gymryd rhan?

Gall myfyrwyr ennill profiad bywyd go iawn trwy gofrestru ar unrhyw un o'r modiwlau ugain credyd hyn: LAA364 (Semester Un) a LAA365 (Semester Dau) y Prosiect Camweinyddiad Cyfiawnder a LAA366 (Semester Un) a LAA367 (Semester Dau) Addysg Gyfreithiol Glinigol.

Bydd yna hefyd gyfleoedd allgyrsiol o dro i dro. Cadwch lygad ar agor am gyhoeddiadau.

Logos from the advice network wales and the student pro bono awards