GDL (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion)

GDL Button Welsh Resized

Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion

Mae'r Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion (GDL), y cyfeirir ato weithiau fel yr Arholiad Proffesiynol Cyffredin (CPE), yn rhaglen un flwyddyn ar gyfer graddedigion heb radd yn y Gyfraith neu'r rhai â chymwysterau cyfwerth, sydd naill ai am gael mynediad i'r proffesiwn cyfreithiol neu sydd am weithio mewn maes sy'n berthnasol i'r gyfraith. Nid oes angen unrhyw wybod­aeth flaenorol o'r gyfraith.

LPC (Cwrs Ymarfer y Gyfraith)

LPC Button Welsh Resized

Cwrs Ymarfer y Gyfraith

Mae Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe'n gwrs proffesiynol ymarferol sy'n datblygu sgiliau pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yng Nghymru a Lloegr. Wedi'i graddio'n ardderchog yn rheolaidd gan fyfyrwyr a sefydliadau allanol, cynigir gofal bugeiliol a chefnogaeth ardderchog i fyfyrwyr LPC Abertawe gan staff a thiwtoriaid personol, ynghyd ag arweiniad ar arfer gorau ar gyfer datblygiad personol a hyfforddiant.

LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

LLM Legal Practice Welsh Resized

LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

Enillwch gymhwyster Meistr ar yr un pryd â'r Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) drwy gwblhau prosiect drafftio annibynnol a fydd yn cryfhau'ch sgiliau cyfreithiol ac yn gwella'ch rhagolygon gyrfa.

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here WELSH

Sut i ddod o hyd i ni