Croeso i’r Ganolfan Ymarfer Cyfreithiol Proffesiynol

Mae'r Ganolfan Ymarfer Cyfreithiol Proffesiynol yn dwyn ynghyd ein pedair rhaglen ôl-raddedig broffesiynol, fel rhan o ganolfan ragoriaeth gefnogol, sy'n canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr a graddedigion ar gyfer y proffesiwn cyfreithiol, gan gynnwys drwy'r Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE).

Gallwch ddysgu rhagor am y ganolfan a'i haelodau, ein rhaglenni proffesiynol, yr ystod o gymorth rydym yn ei gynnig a'n cynnig sy'n canolbwyntio ar yr SQE, drwy ddefnyddio'r opsiynau isod.