Yr Athro Michael Draper

Athro, Law
+44 (0) 1792 602258
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Trilby James

Uwch-ddarlithydd, Law

Mrs Rhian Jones

Darlithydd yn y Gyfraith, Law

Mr Richard Leonard-Davies

Uwch-ddarlithydd, Law
+44 (0) 1792 602728

Ms Michaela Leyshon

Uwch-ddarlithydd, Law

Mrs Amanda Rees

Uwch-ddarlithydd, Law
+44 (0) 1792 602259

Mr Billy Seagrim

Uwch-ddarlithydd mewn Gwybodaeth, Sgiliau ac Ymarfer Proffesiynol, Law