Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

EIN HYMCHWIL NI

Datblygir ein hymchwil yn rheolaidd drwy gydweithio â sefydliadau yn y sectorau preifat a chyhoeddus a disgyblaethau academaidd eraill. Mae gennym arbenigedd ar hyd ystod eang o ddiddordebau, gan gynnwys cyfraith amgylcheddol, cyfiawnder ieuenctid, hawliau dynol, cyfraith masnach ryngwladol, eiddo deallusol, ffederaliaeth gymharol a niwrofoeseg.

YMCHWIL SY'N GWNEUD GWAHANIAETH I GYMDEITHAS

Mae ymchwil yng Ngholeg y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn cysylltu damcaniaeth academaidd â chymwysiadau ymarferol yn y byd go iawn, gan roi'r sgiliau a'r profiad i fyfyrwyr a staff ddeall y dirwedd gyfreithiol newidiol ac i oresgyn heriau cyfoes.