Newid y gyfraith, polisi ac ymarfer

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn awyddus i ymgysylltu â buddiolwyr ein hymchwil i ddatblygu ymagweddau arloesol at yr heriau cymdeithasol-economaidd ac amgylcheddol sy'n ein hwynebu ni yn fyd-eang ac yn agosach i adref. Mae ein hymchwil ni wedi cyfrannu at newidiadau ym meysydd polisi, y gyfraith ac ymarfer mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Er enghraifft: